تبلیغات

تبلیغات

دانستنیهای قرآنی

مجموعه : دانستنی ها

ـ اولین سوره ی مبارکه ی کتاب خدا ، سوره مبارکه حمد است.

ـ « السبع المثانی » نام سوره ی مبارکه ی حمد است.

ـ نامهای معروف سوره حمد: ام الکتاب ، فاتحة الکتاب ، السبع المثانی ، حمد.

ـ نام های غیر مشهور سوره ی حمد: فاتحه القرآن ، القرآن العظیم ، الوافیه ، الکافیه ، الشافیه ، الشفاء ، الصلاة ، الدعاء ، الأساس ، الشکر ، الکنز ، النور ، السؤال ، تعلیم المسأله ، المناجات ، التفویض ، ( سورة ) الحمد الاولی و الحمد القصری.

ـ سوره ای در قرآن اگر به اول آن یک حرف اضافه شود ، نام یکی از پیامبران الهی است؟ سوره مبارکه حمد ، که اگر در اول آن حرف « میم » اضافه شود نام پیامبر گرامی اسلام حضرت محمد « صلی الله علیه وآله» می شود.

ـ سوره ی « مجادله » در قرآن ، که تمام آیاتش لفظ جلاله « الله» تکرار شده است.

ـ سوره ی «حمد» در قرآن ، همتای « قرآن عظیم» قرار گرفته است.

ـ سوره ای در قرآن که مکلفین در هر شبانه روز ده بار آن را تلاوت می کنند؟

سوره مبارکه «حمد» است که خدای سبحان آن را پایه ی « عمود دین » قرار داده است. « لا صلاة الا بفاتحة الکتاب».

ـ محورهای اصلی معارف این سوره در برخی روایات « تحمید » ، « اخلاص» ، و « دعا»  معرفی شده است؟ سوره مبارکه ی « حمد ».

ـ « بقره »: شهرت این نام بخاطر اشتمال آن بر داستان « گاو بنی اسرائیل » است که در آیات 67 تا 73 در این سوره آمده و این نام مشهور « علم بالغلبه » است.

ـ ذروه و سنام قرآن: ذروه و سنام به معنای نقطه برجسته ، ممتاز و نمایان شیء است. ( در ، در المنثور ، ج 1 ، ص 51 ) پیامبر اسلام « صلی الله علیه وآله» از این سوره با این دو نام یاد کردند: « البقره سنام القرآن و ذروته».  

ـ  سید قرآن: بخاطر آیِة الکرسی  که در این سوره است بدین صفت موصوف شده است.

 

 

گردآوری : پایگاه اینترنتی تکناز

تبلیغات