تبلیغات

تبلیغات

علل ایجاد مشكلات پروستات

مجموعه : پزشکی و سلامت

همچنان كه سن آقایان بالاتر می رود، پروستات آنها نیز معمولاً بزرگتر می شود. اكثر این بزرگ شدن پروستاتها، از سنین بعد از 50 سالگی شروع می گردد، بنابراین این مشكل در افراد پیر، خیلی دیده می شود. خود این واقعیت كه پروستات بزرگ می شود، بخوری خود اهمیتی ندارد، و در واقع مشكلی كه ایجاد می شود به اندازه واقعی پروستات ربطی ندارد. با این حال، پروستات اطراف مجرایی را كه از مثانه خارج می شود و به آن “پیشابراه” گفته می شود را احاطه كرده است و بزرگ شدن پروستات، باعث فشرده شدن این پیشابراه و باریك شدن سوراخ خارجی مثانه می گردد. در این حالت، انسداد ایجاد شده و موجب آهسته شدن جریان ادرار می گردد.

پایگاه فرهنگی هنری تکناز

تبلیغات