تبلیغات

تبلیغات

علل ایجاد زخمها

مجموعه : پزشکی و سلامت

غدد بسیار كوچكی در معده وجود دارند تولید تركیبی از اسید و آنزیمی به نام پپسین می كنند تا به هضم غذاها كمك نمایند. معده و اثنی عشر با ترشح یك لایه محافظتی به نام موكوس، از صدمه دیدن خودشان توسط اسید جلوگیری می كنند. وقتی تعادل بین حمله اسید و دفاع این لایه محافظتی به هم بخورد، زخم ایجاد می گردد. دلایل متعددی وجود دارد كه چرا این وضعیت ممكن است رخ بدهد، اما شایع ترین علت آن، وجود یك باكتری است كه كشف آن باعث شد كه نحوه درمان زخمهای معده و اثنی عشر تغییر یابد.

پایگاه فرهنگی هنری تکناز

تبلیغات