تبلیغات

تبلیغات

اس ام اس مخصوص شب قدر

اس ام اس مخصوص شب قدر

امشب تمام آینه ها را صدا کنید . گاه اجابت است رو به سوی خدا کنید . ای دوستان آبرودار در نزد حق , در نیمه شب قدر مرا دعا کنید

 

**********

اشورحسینى وصلابت حسنى درسوگ علی مىگرییم. دعایتان توشه ی بی برگی ما

 

**********

مشب سر مهربان نخلى خم شد،،، در کیسه نان بجاى خرما غم شد/ در کنج خرابه ها زنى شیون کرد ،،، همبازى کودکان کوفه کم شد..

 

**********

مبادا لیلة القدرت سر آید
گنه بر ناله ام افزونتر آید
مبادا ماه تو پایان پذیرد
ولی این بنده ات سامان نگیرد

 

**********

امشب …
از آسمان باران انا انزلنا بر فرق زمین می بارد …
امشب چشمانم را با آب توبه می شویم
و کلام قرآن در دهانم می ریزم
تا خواب چشمانم را نیازآرد …

 

**********

شب قدر است و من قدری ندارم / چه سازم توشه ی قبری ندارم . . .

 

**********

ز مردم دل بکن یاد خدا کن / خدا را وقت تنهایی صدا کن / در آن حالت که اشکت می چکد گرم / غنیمت دان و ما را هم دعا کن

 

**********

یا رب ز تو امروز عطا می طلبم / هشیاری و بخشش خطا می طلبم / مقبولی روزه و نماز و طاعات / از درگه لطفت به دعا می طلبم

 

**********

گویند کریم است و گنه می بخشد / گیرم که ببخشد زخجالت چه کنم

 

تبلیغات