تبلیغات

تبلیغات

تصاویر دیدنی حیات وحش در تاریکی شب

تصاویر دیدنی حیات وحش در تاریکی شب
محققان ایتالیایی با استفاده از دوربینهای مادون سرخ ویژه ای توانستند حیات وحش جنگل را در یک شب طولانی به تصویر بکشند.

به گزارش خبرگزاری مهر، محققان موسسه عالی حفاظت و تحقیقات محیط زیست ایتالیا یک شب کامل را در جنگل محافظت شده "کاستل پورتزیانو" گذراندند.

این محققان مجهز به یک ترمودوربین مادون سرخ بودند. این دستگاه که کمی بزرگتر از یک "هندی کم" است می تواند در تاریکی دمای بدن حیوانات را دریافت کرده و از آنها تصویربرداری کند. 

این محققان در این خصوص توضیح دادند: "این جنگل حفاظت شده یک بهشت واقعی تنوع زیستی است. در این جنگل گونه های مختلف جانورانی چون آهوی کوهی، جوجه تیغی، روباه، گوزن کوچک، خرگوش وحشی، گورکن، سمور، گراز وحشی و … زندگی می کنند. تقریبا یک معجزه است که ما موفق شدیم به طور مطلوبی از این جنگل 5 هزار و 800 هکتاری به خوبی محافظت کنیم."

براساس گزارش کورییره دلا سرا، این محققان شب را برای تصویربرداری و رصد این جانواران انتخاب کردند چون این حیوانات شبها برای پیدا کردن غذا بیرون می آیند.

این دانشمندان افزودند: "ما درباره گونه هایی حرف می زنیم که به حضور انسان بسیار حساس هستند. با وجود این، ما با استفاده از این ترمو دوربین توانستیم نه تنها از آنها تصویربرداری کنیم بلکه رفتار این حیوانات را هم مورد مطالعه قرار دهیم."

 

تصاویر دیدنی حیات وحش در تاریکی شب 

یک گروه آهو به دنبال غذا

 تصاویر دیدنی حیات وحش در تاریکی شب

یک خارپشت درحال حرکت

تصاویر دیدنی حیات وحش در تاریکی شب 

یک گورکن نزدیک می شود

تصاویر دیدنی حیات وحش در تاریکی شب 

روباه حتی درتاریکی هم متوجه حضور محققان شده است

تصاویر دیدنی حیات وحش در تاریکی شب 

گورکن به چندمتری ترمودوربین می رسد

 تصاویر دیدنی حیات وحش در تاریکی شب

دو گراز وحشی که ترمودوربین توانسته است تصویر آنها را در آب نیز بگیرد

تصاویر دیدنی حیات وحش در تاریکی شب 

یگ گراز وحشی به طرف رودخانه می رود

تصاویر دیدنی حیات وحش در تاریکی شب 

دو آهوی ماده به نقطه هدف دوربین نگاه می کنند

تصاویر دیدنی حیات وحش در تاریکی شب 

گروهی از گوزنهای کوچک درحال عبور
 رنگ آبی دماهای پایینتر و رنگهای زرد به بالا دماهای بالاتر را نشان می دهند

تصاویر دیدنی حیات وحش در تاریکی شب 

جوجه تیغی که می گذرد

تصاویر دیدنی حیات وحش در تاریکی شب 

خرگوش کوچک در تاریکی استراحت می کند

تصاویر دیدنی حیات وحش در تاریکی شب 

گزار وحشی به طرف ترمودوربین می آید
 محققان اطمینان دادند که این حیوان به هیچ وجه خشن نیست بلکه تنها پرخور است

 

گردآوری : پایگاه اینترنتی تکناز

تبلیغات