تبلیغات

تبلیغات

رصد چرخه مغناطیسی یک ستاره

مجموعه : دانش و فناوری
رصد چرخه مغناطیسی یک ستاره
گروهی از ستاره شناسان بین المللی با استفاده از تکنیک لرزه نگاری ستاره ای موفق شدند تکامل چرخه مغناطیسی یک ستاره را رصد کنند.

به گزارش خبرگزاری مهر، لکه های خورشیدی به فضاهایی از سطح خورشید گفته می شود که در آنها بیشترین فعالیت مغناطیسی وجود دارد. در خورشید چرخه فعالیت مغناطیسی هر 11 سال است.

اکنون گروهی از دانشمندان فرانسوی، اسپانیایی و مرکز ملی تحقیقات اتمسفری آمریکا چرخه فعالیت مغناطیسی را در ستاره دیگری مورد بررسی قرار دادند.

این ستاره که با شناسه HD49933 نامگذاری شده است در فاصله 100 سال نوری از زمین در صورت فلکی تکشاخ در شرق سحابی جبار قرار دارد.

این محققان با استفاده از تکنیک "لرزه نگاری ستاره ای" که امکان ثبت تکامل لکه های ستاره ای (فضاهایی در روی سطح یک ستاره که در آنها فعالیت مغناطیسی به حداکتر می رسد) را فراهم می کند به این نتایج دست یافتند.

ماهواره "کوروت" (CoRoT) با استفاده از حسگرهای CCD به مدت 187 روز اطلاعات مربوط به این ستاره را جمع آوری کرد. CCD یک ردیاب بسیار دقیق است که می تواند تغییرات نور ستارگان را نشان دهد.

 

 

 رصد چرخه مغناطیسی یک ستاره

HD49933 ابعادی بزرگتر از ابعاد خورشید دارد و چرخه مغناطیسی آن بسیار کوتاهتر از چرخه مغناطیسی ستاره منظومه شمسی است.

این دانشمندان در این خصوص توضیح دادند: "در دوره چرخه مغناطیسی لکه های ستاره ای، این ستاره همانند یک ناقوس می نوازد به طوری که صدای این ستاره براساس روند فعالیت مغناطیسی تغییر می کند."

این تکنیک علاوه بر بررسی چرخه مغناطیسی ستارگان می تواند در تحقیق درباره منظومه های فرامنظومه شمسی که می توانند میزبان اشکالی از حیات باشند مورد استفاده قرار گیرد.

براساس گزارش ساینس، این دانشمندان در این خصوص اظهار داشتند" "درک فعالیت ستارگانی که در مدار خود میزبان سیارات هستند به دلیل اینکه شرایط مغناطیسی می تواند بر روی توسعه حیات اثر بگذارند از اهمیت بالایی برخوردار است."

 

گردآوری : پایگاه اینترنتی تکناز

تبلیغات