تبلیغات

تبلیغات

حاج قاسم سلیمانی

همیشه میشه با محبت از هم جدا شد

مجموعه : عاشقانه
همیشه میشه با محبت از هم جدا شد

همیشه میشه با محبت از هم جدا شد

 

همیشه میشه با محبت از هم جدا شد

 

همیشه میشه با محبت از هم جدا شد

 

زندگی یک بازی دردآور است!
زندگی یک اول بی آخر است!

زندگی کردیم اما باختیم!
کاخ خود را روی دریا ساختیم!
لمس باید کرد این اندوه را!
بر کمر باید کشید این کوه را!
زندگی را با همین غمها خوش است!
با همین بیش و همین کمها خوش است!
باختیم و هیچ شاکی نیستیم!
بر زمین خوردیم و خاکی نیستیم.

 

گردآوری : پایگاه اینترنتی تکناز

 

a