تبلیغات

تبلیغات

کرمهای روده ای

مجموعه : پزشکی و سلامت

ب ) كرمك یا اكسیور :این كرم كوچك(با حدود 1/5 سانتیمتر طول) در رودة بزرگ انسان (به ویژه كودكان) زندگی می كند . از آنجائیكه كرمك ماده در اطراف مخرج تخم گذاری می كند و بااین كار ، احساس خارش شدیدی به كودك دست می دهد . بدین ترتیب ، بوسیلة خاراندن ، تخم های كرمك به دست و به دنبال آن به دهان منتقل می شوند . سرایت كرمك به افراد دیگر بیشتر از طریق دست و اشیاء وگرد و غبار است .


مهمترین اصل به منظور جلوگیری از ابتلاء و انتشار آلودگی ، رعایت بهداشت فردی است :

– سبزیجات و میوه جات را قبل از مصرف كاملاً شسته وضدعفونی نمائید .
– قبل از صرف غذا و بعد از هر بار اجابت مزاج ، دستها را بخوبی بشوئید .
– در صورت ابتلاء به آلود گی (خصوصاً به كرمك ) ، حتماً ناخن ها را كوتاه نگهدارید، اطراف مقعد را بطور مرتب شسته و خشك كنید ( با استفاده از خشك كن ماشین ، آفتاب مستقیم واطو

هر چند گونه های متعددی از كرمهای روده ای وجود دارند، اما مورد مصرف اصلی داروهای جهت دفع شایع ترین انواع آنها نظیر آسكاریس و كرمك (اكسیور) است.
البته تشخیص نهایی ابتلاء به این كرمها نیز بر عهده
پزشك بوده و با آزمایشات مختلف مدفوع میسر می باشد


الف) آسكاریس :
این كرم لوله ای در رودة انسان زند گی می كند وبه سبب اندازة نسبتاً بزرگش (كه ممكن است تا30 سانتیمتر هم برسد ) هنگام خروج با مد فوع به سادگی قابل مشاهده است.
آسكاریس غذای هضم شدة انسان را می خورد وحتی گاهی نیز د یوارة روده را سوراخ كرده، خون می مكد . گاهی ممكن است تعداد آنها در روده به حدی زیاد شود كه مجرای آنرا بسته و سبب مرگ شخص شوند . در چنین مواقعی ، فقط به وسیلة جراحی باید كرمها را از روده خارج كرد .
آسكاریس دارای جنس نر و ماده می باشد بنابراین برای تكثیر این كرم در روده حضور هر دو جنس ضروری است .
از آنجائیكه تخمهای كرم آسكاریس همراه با مدفوع دفع می شوند ، از طریق آزمایش مدفوع و مشاهدة تخم كرم می توان به وجود آن پی برد . اصولاً انتشار تخم آسكاریس بعلت عدم رعایت اصول بهداشتی بوده و از راه آب ، غذا و حتی هوای آلوده به گرد و غبار صورت می گیرد .

پایگاه فرهنگی هنری تکناز

تبلیغات