تبلیغات

تبلیغات

میزان شیوع صرع

مجموعه : تغذیه مناسب

صرع بسیار شایع می باشد. هر سال در بریتانیا حدود 25000 نفر به این مشكل دچار می شوند كه اكثریت آنها را كودكان و افراد مسن تشكیل می دهند (صرع به ندرت در سنین 20 تا 50 سالگی شروع می شود).شانس ابتلا به صرع از هر 30 نفر، یك نفر می باشد. با این حال، فقط از هر 200 نفر، یك نفر به صرع فعال مبتلا می گردد (حدود 350000 نفر در بریتانیا). این امر نشان میدهد كه اكثر افرادی كه به صرع مبتلا میشوند، حالشان بهبود می یابد (در حقیقت از هر 10 نفری كه به صرع مبتلا می شود 6 نفر كاملاً بهبود می یابد.
صرع در مردها و زن ها تقریباً به یك اندازه شایع می باشد، گرچه بعضی از انواع آن، در یكی از دو جنس بیشتر دیده می شود. صرع در افرادی از هر طبقه و نژاد دیده می شود. بنابراین صرع بسیار شایع می باشد و معمولاً هم حال این افراد بهبود می یابد (این نكته پیامی است كه همه افرادی كه به این مشكل دچار هستند باید بخاطر داشته باشند).

پایگاه فرهنگی هنری تکناز

تبلیغات