تبلیغات

تبلیغات

كم كاری خفیف تیرویید

مجموعه : پزشکی و سلامت

اكثر پزشكان حتی اگر كمی هم به وجود مشكلات تیروییدی در بیمارشان مشكوك باشند، تقاضای انجام آزمایش خون و بررسی وضعیت تیروییدی بیمارشان می كنند. اختلالات جزئی در بیمارانی كه بعلت خستگی یا علائم مبهم مراجعه می كنند و یا اینكه سابقه وجود بیماریهای “خود ایمنی” در خانواده دارند، مهم تلقی می شود.شایعترین یافته ای كه در آزمایشات دیده می شود، بالا بودن هورمون TSH و طبیعی بودن هورمون T4 می باشد كه پزشكان اصطلاحاَ به این وضعیت “كم كاری تحت بالینی” (Subclinical hypothyroidism) می گویند. گفته می شود كه حدود 5 تا 20 درصد این افراد در سالهای بعد دچار كم كاری واضح تیرویید خواهند شد. به همین دلیل امروزه اگر در طی چند آزمایش این كام كاری تحت بالینی گزارش شود، برای بیمار درمان كم كاری تیرویید آغاز می شود تا از پیشرفت بیماری جلوگیری شود (به هر حال پیشگیری بهتر از درمان است).

پایگاه فرهنگی هنری تکناز

تبلیغات