تبلیغات

تبلیغات

گواتر

مجموعه : پزشکی و سلامت

به بزرگ شدن تیرویید، گواتر گفته می شود. دلایل زیادی برای بزرگ شدن تیرویید وجود دارد كه عبارتند از: كمبود ید در رژیم غذایی، كه بیشتر در مناطق كوهستانی و دور از دریای جهان دیده می شود، مصرف داروهایی مثل كربنات لیتیوم كه برای درمان افسردگی و جنون استفاده می گردد و وجود بیماریهای خود ایمنی مثل تیروییدیت هاشیموتو و بیماری گریوز.
علت اكثر گواترهایی كه در بریتانیا وجود دارد مشخص نشده است. چنین گواترهایی را با وجود اینكه دلایل پیچیده ای باعث ایجاد آنها
می شود “گواترهای ساده” می نامند. در این موارد گرچه غده تیرویید بزرگ می شود اما میزان هورمون تیرویید طبیعی باقی می ماند و هیچگونه كم كاری یا پركاری تیرویید دیده نمی شود. در ابتدا، غده تیرویید در نوجوانان و جوانان بطور یكنواخت و منتشر بزرگ می شود. در طی 15 تا 25 سال بعد غده تیرویید درای ندولها یا گره هایی می شود. تا هنگامی كه فرد به میانسالی برسد غده تیرویید پر از ندول یا گره می شود كه اصطلاحاً به آن “گواتر مولتی ندولر” گفته می شود.

پایگاه فرهنگی هنری تکناز

تبلیغات