تبلیغات

تبلیغات

گواتر منتشر ساده

مجموعه : پزشکی و سلامت

اكثر مبتلایان به گواتر منتشر ساده را خانمهای 15 تا 25 ساله تشكیل می دهند. اگر شما هم یكی از این افراد هستید، توجه خواهید نمود كه این گواتر حالت ورم كرده نرم و قرینه ای در جلوی گردن پیدا كرده است. شما ممكن است این گواتر را به مدت چندین سال داشته باشید اما فكر می كردید كه چربی دور گردن است. وقتی شما چیزی را می بلعید باعث بالا و پایین رفتن آن خواهید شد. با اینحال، این گواتر هیچ گونه دردی نداشته معمولاً مشكلی در بلع ایجاد نمی كند اما ممكن است شما احساس گرفتگی در جلوی گردن كنید. اندازه گواتر ممكن است در زمانهای مختلف تغییر نماید. در هنگام قاعدگی یا در طی حاملگی اندازه گواتر بزرگتر می شود.
معمولاً این گواترها از نظر زیبایی مشكلی ایجاد نمی كنند حتی بعضی ها عقیده دارند كه این گواترها باعث زیبایی هم می شود. نقاشان بزرگ قرن هفدهم و هجدهم اغلب برای اینكه زیبایی خانمها را در نقاشی ها بیشتر نشان دهند برای آنها مخصوصاً یك گواتر می كشیدند!

پایگاه فرهنگی هنری تکناز

تبلیغات