تبلیغات

تبلیغات

گفتار درمانی بیمار مبتلا به ام اس

مجموعه : پزشکی و سلامت

بسیاری از بیماران مبتلا به ام اس نیاز به گفتار درمان دارند زیرا پلاكهای عصبی آنها باعث اختلال در صحبت كردن طبیعی آنها شده و باعث می گردد كه كلماتی كه بكار می برند نامفهوم بوده و یا اینكه فاصله بین كلمات آنها طولانی شده و بریده بریده حرف بزنند. متخصصین گفتار درمانی مشكل خاص هر بیماری را ارزیابی و به او كمك می نمایند تا یاد بگیرد كه طوری حرف بزند كه فهمیدن آن راحت تر باشد. روشهای جدید نفس كشیدن و تلفظ كلمات اغلب باید آموخته شود. همچنین متخصصین گفتار درمانی می توانند به بیمارانی كه مشكل بلغ غذا نیز دارند كمك نمیاند. تمرینات ویژه و تغییر در رژیم غذایی معمولاً برای برطرف شدن مشكل اینگونه بیماران كافی می باشد. با اینحال اگر فرد بیمار قادر به بلع هیچگونه غذایی نباشد، با استفاده از یك لوله به او غذا می رسانند.

پایگاه فرهنگی هنری تکناز

تبلیغات