تبلیغات

تبلیغات

عکسبرداری علمی – هنری از خون انسان و خون درخت

عکسبرداری علمی – هنری از خون انسان و خون درخت
مجموعه "T for Transition" نام مجموعه عکسهای میکروسکوپی در قالب تجربه ای علمی است که از اسکن میکروسکوپی خون انسان و کلروفیل گیاهان و چند دارو گرد هم آمده است.

به گزارش خبرگزاری مهر، نمونه های خون به تصویر کشیده شده به خود عکاس تعلق دارد و تصاویر سبز رنگ به خون درختان یا همان کلروفیل که به صورت پودر از آزمایشگاه خارج شده و پس از تبدیل شدن به حالت مایع از آن عکسبرداری شده است.

این عکاس نمونه های مورد نظر خود را در میان دو لایه فیلم نگاتیو شفاف قرار داده و آنها را با نوار چسب ثابت کرده است و سپس با استفاده از میکروسکوپی ساده آنها را اسکن کرده و تصاویر آنها را به ثبت رسانده است. در ادامه نمونه هایی از این مجموعه عکس را مشاهده می کنید:

 

عکسبرداری علمی - هنری از خون انسان و خون درخت 

تصویر میکروسکوپی از خون درختان

 

عکسبرداری علمی - هنری از خون انسان و خون درخت 

تصویر خون انسان

 

 عکسبرداری علمی - هنری از خون انسان و خون درخت

 

 

عکسبرداری علمی - هنری از خون انسان و خون درخت

داروی کلونوپین

عکسبرداری علمی - هنری از خون انسان و خون درخت 

کلروفیل

 

گردآوری : پایگاه اینترنتی تکناز

تبلیغات