تبلیغات

تبلیغات

كنترل كردن وزن

مجموعه : پزشکی و سلامت

به ازای هر یك كیلوگرمی كه از وزن شما كم میشود، یك میلیمتر جیوه هم از فشار خون شما كاسته خواهد شد. بنابراین اگر فشارخون شما فقط كمی بالا است، می توانید با كم كردن وزنتان، فشارخونتان را به حالت طبیعی برسانید. كم كردن وزن آسان نخواهد بود مگر اینكه توصیه های پزشكتان را گوش كرده و خودتان هم انگیزه كافی داشته باشید. تحقیقات نشان داده است كه افرادی كه به متخصصین تغذیه مراجعه می كنند، نتیجه بهتری گرفته و وزنشان بیشتر كم میشود.

پایگاه فرهنگی هنری تکناز

تبلیغات