تبلیغات

تبلیغات

حاج قاسم سلیمانی

وقایع مهــم از ســال 1900 تـا 2000 (1)

مجموعه : گالری عکس روز
1967 Marxist Revolutionary Che Guevara is Executed in Bolivia

انقلابی مارکسیست، چه گوارا، در بولیوی اعدام می شود


وقایع مهــم از ســال 1900 تـا 2000 (1)

 


 

   

 
1969 Man walks on the moon

انسان بر روی ماه پا می گذارد

وقایع مهــم از ســال 1900 تـا 2000 (1)
 


 

   

1973 Embargoes from the OPEC nations cause an oil Crisis in nations supporting Israel

تحریم اعضای اوپک باعث ایجاد بحران نفت در ملل حامی اسرائیل


وقایع مهــم از ســال 1900 تـا 2000 (1)

 


 

   

 
1973 American Psychiatric Association removed homosexuality from its list of psychiatric disorders

انجمن روانپزشکی آمریکایی همجنس گرایی را از لیست اختلالات روانپزشکی حذف کرد


وقایع مهــم از ســال 1900 تـا 2000 (1)
 


 

 

1979 Dame Margaret Thatcher Becomes the First Female UK Prime Minister

خانم مارگارت تاچر اولین نخست وزیر زن انگلستان می شود


وقایع مهــم از ســال 1900 تـا 2000 (1)
 


 

   

1980 John Lennon is Shot

جان لنون هدف گلوله قرار می گیرد

وقایع مهــم از ســال 1900 تـا 2000 (1)
 


 

   

1984 The First Commercially Successful Graphic Interface PC Arrives with the Apple Macintosh

اولین کامپیوتر قابل خریداری دارای رابط گرافیکی توسط اپل مکینتاش از راه می رسد

وقایع مهــم از ســال 1900 تـا 2000 (1)

 


 

   

 

1986 The Chernobyl Disaster Occurs

حادثه چرنوبیل اتفاق می افتد


وقایع مهــم از ســال 1900 تـا 2000 (1)

 


 

  

1988 The Commercial Internet Begins

شبکه تجاری اینترنت آغاز به کار می کند

وقایع مهــم از ســال 1900 تـا 2000 (1)
 


 

   

1990 The Gulf War Begins

جنگ خلیج آغاز می شود


وقایع مهــم از ســال 1900 تـا 2000 (1)
 


 

   

1991 The Soviet Union Collapses

اتحاد جماهیر شوروی فرو می پاشد

وقایع مهــم از ســال 1900 تـا 2000 (1)
 


 

   

1996 Dolly The Sheep is Cloned

Dolly گوسفند شبیه سازی شده

وقایع مهــم از ســال 1900 تـا 2000 (1)
 


 

 

December 31, 1999 The Second Millen

پایان هزاره دوم
وقایع مهــم از ســال 1900 تـا 2000 (1)

 
 

تبلیغات