تبلیغات

تبلیغات

تصویری نادر از مقبره مولوی در ترکیه

مجموعه : تاریخ ایران
تصویری نادر از مقبره مولوی در ترکیه

تصویری نادر از مقبره مولوی در ترکیه

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

این تصویر نمایی نادر از مقبره شاعر و عارف معروف، مولوی در شهر قونیه واقع در ترکیه می باشد.

 

گردآوری : پایگاه اینترنتی تکناز

تبلیغات