تبلیغات

تبلیغات

خودکشی از طبقه 40 و سقوط روی صندلی ماشین

مجموعه : مجله خبری
خودکشی از طبقه 40 و سقوط روی صندلی ماشین
توماس مگیل با نوشتن در صفحه فیس بوک از اینکه از زندگی بدش می آید دست به خودکشی زد و ساختمان چهل طبقه در خیابان 63 غربی در نیویورک را انتخاب کرده و با سرعت 202 کیلومتر بر ساعت روی صندلی عقب اتومبیل دوج قرمز رنگ افتاد.

اما این جوان 22 ساله ناامید از زندگی بطرز معجزه آسایی زنده ماند و تنها دو پایش شکست. وی اکنون در بیمارستان بستری است. گای مککورمک 40 ساله و صاحب اتومبیلی که توماس روی ان افتاد وافعه را معجزه دانست. البته این دلیل نمی شود که پس از خوب شدن توماس خسارتی از وی نگیرد.

خودکشی از طبقه 40 و سقوط روی صندلی ماشین


خودکشی از طبقه 40 و سقوط روی صندلی ماشین


خودکشی از طبقه 40 و سقوط روی صندلی ماشین


خودکشی از طبقه 40 و سقوط روی صندلی ماشین

 
 

تبلیغات