تبلیغات

تبلیغات

تصاویر بازیهای محلی كودكان

تصاویر بازیهای محلی كودكان

امروز….عمو زنجیر باف، هفت سنگ، لی لی، آفتاب دزدک، الک دولک، زو، سنگ کاغذ قیچی، قایم باشک، کلاغ پر، گرگم به هوا، گل یا پوچ، وسط بازی و … از بازیهایی هستند که نسل به نسل میان بچه ها انتقال پیدا می کرد. هر چند این بازیها رو به فراموشی است اما همچنان بخشی دلچسب از اوقات فراغت کودکان همدان را به خود مشغول می کنند.

 

تصاویر بازیهای محلی كودكان

تصاویر بازیهای محلی كودكان

تصاویر بازیهای محلی كودكان

 

تصاویر بازیهای محلی كودكان

 

تصاویر بازیهای محلی كودكان

 

 

گردآوری : پایگاه اینترنتی تکناز

تبلیغات