تبلیغات

تبلیغات

پا نداره اما امید که داره ؟؟؟

پا نداره اما امید که داره ؟؟؟

 پا نداره اما امید که داره ؟؟؟


 پا نداره اما امید که داره ؟؟؟


 پا نداره اما امید که داره ؟؟؟


 پا نداره اما امید که داره ؟؟؟


 پا نداره اما امید که داره ؟؟؟

 

 

 

چطور بود ؟؟ خوب بود ؟؟ خوشتون نیومد ؟؟؟ وقت شما رو گرفت ؟؟ درد ناک بود ؟؟ چی بود ؟؟؟

 

 

خیلی ؟؟؟؟ دیگه  ؟؟ واسه من که خیلی سخت بود واستون ایمیل کردم

 

دکتر علی شریعتی – امید داشته باشیم. هنوز خدا رو داریم. – اگر تنهاترین تنها شوم باز خدا هست او جانشین همه نداشتنهاست.

 

 

گردآوری : پایگاه اینترنتی تکناز

تبلیغات