تبلیغات

تبلیغات

کلیسایی از استخوان مسلمانان + عکس

کلیسایی از استخوان مسلمانان + عکس
داشتم در وب اخبار دیوانه مسیحی تری جونز را تعقیب می کردم. دیدم جالب است .توهین می کنند و بعد هم همه چیز را به نفع خودشان مصادره می کنند. خشم این همه مسلمان را با توهین به مقدساتشان بر انگیخته اند و بعد هم از نجابت این ها در احترام به کتاب مقدس و حضرت عیسای مسیح علیه السلام و بانو مریم کبری علیه السلام سو استفاده می کنند و می گویند مسلمانان خشن هستند!
واقعا شرم آور است!
خیلی تلاش کردم به خاطر دوستان عزیز مسیحیم ، ملاحظه کنم و چیزی ننویسم . امیدوارم با همین مطلب ناراحتیم فروکش کند. و گرنه اساسی گرد وخاک راه خواهم انداخت. دوستان گل مسیحی هم که هیچ . سکوت محض. کلی هم کیف می کنند که یک کشیش هم کیششان به قرآن کریم توهین کرده است. گویا منتظر چنین فرصتی بوده اند!
بگذریم.

در شهر سدلیک واقع در جمهوری چک، کلیسایی هست که از چوب ،آجر و فلز درست نشده ، بلکه از استخوان های مسلمانان درست شده است!
در سال ۱۲۱۸ پاپ وقت،برای نشان دادن غرورش دستور داد این کلیسا را از استخوان های مسلمانانی که برای ساخت این کلیسا کشته شده بودند،درست کنند.
در ساخت این کلیسا استخوان چهل هزار مسلمان به کار رفته است.، و مسیحیان می گویند مسلمان ها تروریست هستند ، لذا باید حمله کنیم عراق و افغانستان و پاکستان و … به آن ها امان ندهیم!

 

چقدر فرق است بین محبت مسیح که در اسلام آمده است
با محبتی که مومن مسیحی (!) که از کتاب مقدس آموخته است


In the city of Sedelik of the Czech Republic, there is a very interesting church
This church is not made of wood, nor it is made of cement, nor it is made of metal, but instead it is made of parts of Muslims In the year of 1218, the Pope of that time, to show pride, ordered the construction of a church bringing the bones of Muslims killed for its construction. The order was sent to the country by bringing the bones of 40,000 Muslims


اى درد اگر تو نماینده خدایى كه براى آزمایش من قدم به زمین گذاشته اى تو را مى پرستم،تو را در آغوش مى كشم و هیچگاه شكوه نمى كنم.


کلیسایی از استخوان مسلمانان + عکسشهید چمرانکلیسایی از استخوان مسلمانان + عکس

 
 

تبلیغات