تبلیغات

تبلیغات

حاج قاسم سلیمانی

سینمای ایران به‌شدت تهرانیزه است

سینمای ایران به‌شدت تهرانیزه است
به گزارش خبرگزاری فارس از شیراز، علیرضا سجادپور، چهارشنبه ‌شب در آیین جشن روز ملی سینمای ایران در شیراز، با تأكید بر لزوم تحول گسترده در عرصه سینما، اظهار داشت: شعار كلیدی ما در حوزه نظارت و ارزشیابی سینمایی، ریل‌گذاری تازه است.
وی با بیان اینكه اصول و ارزش‌ها و اركان در گذر زمان ثابت می‌ماند، تصریح كرد: تاكتیك‌ها، شیوه‌های مدیریتی و برخی دیدگاه‌ها باید متناسب با شرایط روز تغییر كند.
مدیر كل نظارت و ارزشیابی سینمایی با اشاره به نام‌گذاری روز 21 شهریور با عنوان روز ملی سینما، گفت: پیشنهاداتی برای تغییر این روز مطرح شده كه تا قطعی نشدن آنها، همچنان 21 شهریور، روز ملی سینما است.
سجادپور با بیان اینكه امروز سینما، زبان مشترك جهان معاصر و مهم‌ترین راه ارتباط‌گیری با جهان است، تصریح كرد: امروز برای جا انداختن یك پیام عمیق اخلاقی و یا حتی تبلیغ كالا، باید از سینما استفاده كرد.
وی با تأكید بر لزوم استفاده از ابزار‌ سینما، خاطرنشان كرد: ما ملتی هستیم كه هم برای بیرون مرز‌ها و هم داخل مرز‌ها حرفی برای گفتن داریم كه باید از ابزار سینما استفاده كنیم.
مدیر كل نظارت و ارزشیابی سینمایی كشور با تأكید بر اینكه سینما تنها ابزار بیانی دنیای امروز است، حاطرنشان كرد: سینما، به‌طور حتم و ضروری از اهداف نهایی و غایی ما است، به ویژه به این علت كه ملتی عمیق فرهنگی و هنرور هستیم.
سچادپور افزود: هوش ایرانی به‌علاوه عمق فرهنگ ایرانی؛ سرزمین زیبا، امن و پرشور و شعفی را به‌وجود آورده است.
وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به تقسیم كشور به هشت منطقه سینمایی، بیان داشت: برنامه‌های جدی را در این هشت منطقه دنبال می‌كنیم.
مدیر كل نظارت و ارزشیابی سینمایی كشور با بیان اینكه برای تولیدات سینمایی در این مناطق سختگیری نداریم، گفت: به شرط اینكه تولیدات این مناطق به‌طور كامل بومی باشد، حمایت‌های شایسته‌ای را انجام می‌دهیم.
سجادپور با اشاره به پردردسر و پرحاشیه‌ بودن سینما، ابراز داشت: به‌طور حتم باید تمركز سینما در تهران بشكند.
وی استان فارس را برای ساخت آثار سینمایی، مستعد دانست و گفت: سینما‌گر شاخص از استان فارس و شیراز كم نداریم.
مدیر كل نظارت و ارزشیابی سینمایی كشور با بیان اینكه سینما به‌شدت تهرانیزه است، گفت: بر اساس آمار، 100 درصد آثار سینمایی در تهران و صفر درصد در استان‌ها تولید می‌شود.
 
a