تبلیغات

تبلیغات

ناگفته های خواص پیاز از زبان ائمه (ع)

مجموعه : تغذیه مناسب
ناگفته های خواص پیاز از زبان ائمه (ع)

 
پیامبر خدا(ص): چون به سرزمینی در آمدید، از پیاز آن بخورید تا وبای آن را از شما دور کند.

امام صادق(ع): پیاز، تب را می برد.

پیامبر خدا(ص): اگر به آبادی ای وبا زده درآمدید و از وبای آن ترسیدید، بر شما باد پیاز آن؛ چرا که چشم را جلا می دهد، مو را تمیز می کند، آب کمر را افزون می سازد، بر گام ها می افزاید، و آفتاب زدگی(سیاهی چهره) و نیز خستگی را از میان می برد.

امام صادق(ع): پیاز، خستگی را می برد، پی را استحکام می بخشد، بر گام ها می افزاید، آب را افزون می سازد و تب را می برد.

امام صادق(ع): پیاز بخورید؛ چرا که لثه را استحکام می بخشد.

امام صادق(ع): پیاز، پشت را قوی می سازد و پوست را نرمی می بخشد.

 

گردآوری : پایگاه اینترنتی تکناز

تبلیغات