تبلیغات

تبلیغات

برترین تصاویر زیست محیطی سال 2010

برترین تصاویر زیست محیطی سال 2010
موسسه CIWEM (موسسه مدیریت آب و محیط زیست) برندگان نهایی رقابت سالانه عکاسی زیست محیطی خود را معرفی کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، این موسسه خیریه با هدف عمومی ایجاد جهانی پاک، سبز و تجدید شدنی و در زمینه ایجاد سیستمهای مدیریتی زیست محیطی، محافظت، توسعه، مصرف و حفظ منابع طبیعی، کنترل آلودگی، بهداشت عمومی و … فعالیت گسترده ای دارد.

رقابت عکاس سال محیط زیست این موسسه نیز نمایشگاهی بین المللی برای نمایش دادن برترین عکسهای زیست محیطی است که توانسته آگاهی های عمومی را نسبت به محیط زیست و جامعه افزایش دهد. این رقابت در بخشهای تغییرات آب و هوایی، جهان طبیعی، کیفیت حیات، نوآوری در محیط زیست، جهان زیر آب، نمایی از جهان غرب، و جوانترین عکاس زیست محیطی سال برگزار می شود.

بر اساس نتایج اعلام شده سال 2010 این رقابت عکاس برتر زیست محیطی امسال "فلوریان شولز" نام دارد که تصویری از شنا کردن گروهی هزاران سفره ماهی را در کالیفرنیا به ثبت رسانده است، پدیده ای که بسیار نادر و غیر منتظره بیان شده است. در ادامه تصاویری از منتخبان این رقابت زیست محیطی را مشاهده خواهید کرد:

 

برترین تصاویر زیست محیطی سال 2010

پرواز سفره ماهی ها
برنده نهایی عکاس برتر محیط زیست در سال 2010 در بخش جهان زیر آب

 

 برترین تصاویر زیست محیطی سال 2010

رفع تشنگی
برنده جوانترن عکاس محیط زیست سال 2010 تصویر مگسی را در هنگام نوشیدن آب
از یک قطره درخشان بر روی برگی از علف در حیاط پشتی خانه اش در بلغارستان به ثبت رسانده است

 برترین تصاویر زیست محیطی سال 2010

حمله مرغ مگس خوار به افعی

برترین تصاویر زیست محیطی سال 2010

فوک خاکستری

برترین تصاویر زیست محیطی سال 2010 

زادگاه قورباغه ها در دریاچه ای در مجارستان

برترین تصاویر زیست محیطی سال 2010 

"بحث" سه مرغ توکان کوچک بر روی یک شاخه

 

گردآوری : پایگاه اینترنتی تکناز

تبلیغات