تبلیغات

تبلیغات

حاج قاسم سلیمانی

عکسی عجیب که فقط ۱ بار در سال می‌ توان دید

عکسی عجیب که فقط ۱ بار در سال می‌ توان دید

این تصویر که بسیار عجیب به نظر می رسد اگرچه مدتهاست که از انتشار آن می گذرد و شاید

 بسیاری از مخاطبان و مراجعان به اینترنت  بارها آن را دیده باشند اما چون این عکس را که یک

  صخره در برمه است فقط در یک روز خاص از سال میتوان شکار کرد و آنهم در ماه سپتامبر

 اقدام به انتشار مجدد آن شد.

در این روز اشعه خورشید با زاویه خاصی بر این صخره می‌تابدو اگر عکس را بچرخانید واقعا با

 تصویر شگرفی مواجه خواهید شد.مردم برمه بعنوان یک معجزه به آن نگاه می کنند.
 

عکسی عجیب که فقط ۱ بار در سال می‌ توان دید

 

گردآوری : پایگاه اینترنتی تکناز

تبلیغات