تبلیغات

تبلیغات

حاج قاسم سلیمانی

اسكناسهای سال 1339 تا 1350

مجموعه : گالری عکس روز
اسكناسهای سال 1339 تا 1350

اسکناس 500 ریالی(نقش جام مارلیک)

اسکناس 1000 ریالی(آرامگاه حافظ)

اسكناسهای سال 1339 تا 1350

اسکناس 5000 ریالی(تصویری از کاخ گلستان)

اسكناسهای سال 1339 تا 1350

اسکناس 10000 ریالی(تصویری از مجلس )

اسكناسهای سال 1339 تا 1350

 

اسکناس 20 ریالی(تصویری از رامسر)

اسكناسهای سال 1339 تا 1350

اسکناس 50 ریالی(تصویری از تونل کوهرنگ و سد آن)

اسكناسهای سال 1339 تا 1350

اسکناس 100 ریالی(تصویری از پالایشگاه آبادان)

اسكناسهای سال 1339 تا 1350

اسکناس 200 ریالی(تصویری از راه آهن شمال-پل ورسک)

اسكناسهای سال 1339 تا 1350

 

به گزارش خبرنگار مهر، براساس قانون پولی و بانکی کشور، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به عنوان تنظیم کننده نظام پولی و اعتباری کشور موظف به انجام وظایفی شده است که یکی از این وظایف پس از تاسیس بانک مرکزی ایران در مردادماه سال 1339 و با محول شدن وظیفه انتشار اسکناس و سکه های رایج، این بانک مباردت به انتشار اسکناس و ضرب سکه کرده است.

اسکناسهای قبل از انقلاب(1339 تا 1350)

بررسی اسکناسهای رایج چاپ شده در قبل از انقلاب اسلامی (از 1339 تا 1350) نشان می دهد که طی مدت زمان 11 سال، 9 قطعه اسکناس 10، 20(3 نوع)، 50، 100، 200، 500، 1000، 5000(2 نوع) و 10000 ریالی منتشر و وارد بازار شده است.

 

گردآوری : پایگاه اینترنتی تکناز

a