تبلیغات

تبلیغات

حاج قاسم سلیمانی

تراژدی مرگ فیل ها در هند

مجموعه : مجله خبری
تراژدی مرگ فیل ها در هند

تراژدی مرگ 7 فیل در تصادف با قطار در هند

در برخورد قطار باری در هندوستان 7 فیل کشته شده و یک فیل بشدت زخمی شدند. حادثه زمانی رخ داد که فیل ها مشغول آزاد سازی بچه فیلی از روی ریل راه آهن بودند.ظاهرا بچه فیل روی ریل ایستگاه بیناگوری گیر کرده بود و مادر و سایر اعضای خانواده در حال آزاد سازی وی بودند که این تراژدی رخ داد.سه بچه فیل و سه فیل مونث جزو کشته شدگان هستند.

تراژدی مرگ فیل ها در هند

تراژدی مرگ فیل ها در هند

تراژدی مرگ فیل ها در هند

تراژدی مرگ فیل ها در هند

تراژدی مرگ فیل ها در هند

تراژدی مرگ فیل ها در هند

تراژدی مرگ فیل ها در هند

تراژدی مرگ فیل ها در هند

تراژدی مرگ فیل ها در هند

تراژدی مرگ فیل ها در هند

 

 

بهترین مجله خبری

بیشتر بخوانید
a
a