تبلیغات

تبلیغات

اس ام اس فلسفی مهر (7)

اس ام اس فلسفی مهر (7)

 

سام منتز : بهترین درمان برای قلوب شکسته این است که دوباره بشکند .

 

 

تمام چیزی که باید از زندگی آموخت ، تنها یک کلمه است

((میگذرد))

 

 

 

 

 

 

وقتی تنهاییم دنبال یارمیگردیم وقتی پیداش کردیم دنبال عیب هاش می گردیم وقتی از دستش دادیم دنبال خاطره هاش می گردیم وبازتنهاییم

 

 

 

 

 

 

هنگام ازدواج بیشتر با گوش هایت مشورت کن تا با چشم هایت. (ضرب المثل آلمانی)

 

 

 

 

 

 

بزرگترین افــســوس آدمی آن است که حس میکند میخواهد اما نمیتواند …….

و به یاد می آورد زمانی را که می توانست اما ……….

نــخــواســت

 

 

 

 

 

 

 

 

چه عزیز است دل غمگینی که اندوهش مانع از آن نمی شود که با دلهای شاد سرودی سراید .

 

 

باران رحمت خدا همیشه می بارد,
تقصیر ماست که کاسه هایمان را بر عکس گرفته ایم!

 

 

 

 

 

 

 

پیش از آنکه دستهای درخت به نور برسد پاهایش تاریکی را تجربه کرد..

گاهی برای رسیدن به نور باید از تاریکی عبور کرد

 

 

 

 

 

 

تنها شادی زندگیم این است که هیچکس نمی داند تا چه حد غمگینم

 

 

 

 

 

 

بزرگ ترین خواسته انسان آن است که بداند برای انسان شدن چه باید بکند .

امانوئل کانت

 

 

 

 

 

 

با آنچه می گویی مخالفم اما تا پای جان ایستاده ام تا تو ازادانه حرفت را بزنی(ولتر)

 

 

 

 

 

 

بی تجربه متولد می شویم ،
.

با جرات زندگی می کنیم ،
.

و با حیرت می میریم ،
.
تنها چیزی که فروغش به خاموشی نمی گراید خاطرات پاک است . .

 

 

 

 

 

 

آدمی فقط در یک صورت حق دارد به دیگری از بالا نگاه کند:و آن هنگامیست که بخواهد دست دیگری که بر زمین افتاده بگیرد تا اورا بلند کند.

(گابریل گارسیا مارکز)

 

 

 

 

 

 

ابلیس مانند نیکخواهان پیش می آید ، ابتدا عهد و پیمان می گیرد ، سپس راز می گوید . فردوسی خردمند

 

 

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

 

 

 

انسان وقتی که بلند حرف بزند صدایش را می شنوند ، اما وقتی که یواش حرف بزند به گفته اش گوش می دهند

 

 

 

 

 

آنچه از روزگار بدست می آید ، با خنده نمی ماند

و آنچه از دست برود با گریه جبران نمی شود

خورشید فردا طلوع خواهد کرد .

حتی اگر ما نباشیم

 

 

 

 

 

 

آسمانی فکر کن و زمینی زندگی کن

این یعنی سعادت و بدان هر جا

محبت باشد خداوند هم هست.

 

 

 

 

 

 

تمام چیزی که باید از زندگی آموخت ، تنها یک کلمه است

((میگذرد))

 

 

 

 

 

وقتی تنهاییم دنبال یارمیگردیم وقتی پیداش کردیم دنبال عیب هاش می گردیم وقتی از دستش دادیم دنبال خاطره هاش می گردیم وبازتنهاییم

 

 

 

 

 

هنگام ازدواج بیشتر با گوش هایت مشورت کن تا با چشم هایت. (ضرب المثل آلمانی)

 

 

 

 

 

بزرگترین افــســوس آدمی آن است که حس میکند میخواهد اما نمیتواند …….

و به یاد می آورد زمانی را که می توانست اما ……….

نــخــواســت

 

 

 

 

 

چه عزیز است دل غمگینی که اندوهش مانع از آن نمی شود که با دلهای شاد سرودی سراید .

 

 

 

 

 

باران رحمت خدا همیشه می بارد,
تقصیر ماست که کاسه هایمان را بر عکس گرفته ایم!

 

بقیه در ادامه مطلب

 

 

 

 

 

پیش از آنکه دستهای درخت به نور برسد پاهایش تاریکی را تجربه کرد..

گاهی برای رسیدن به نور باید از تاریکی عبور کرد

 

 

 

 

 

تنها شادی زندگیم این است که هیچکس نمی داند تا چه حد غمگینم

 

 

 

 

 

بزرگ ترین خواسته انسان آن است که بداند برای انسان شدن چه باید بکند .

امانوئل کانت

 

 

 

 

 

با آنچه می گویی مخالفم اما تا پای جان ایستاده ام تا تو ازادانه حرفت را بزنی(ولتر)

 

 

 

 

 

بی تجربه متولد می شویم ،
.

با جرات زندگی می کنیم ،
.

و با حیرت می میریم ،
.
تنها چیزی که فروغش به خاموشی نمی گراید خاطرات پاک است . .

 

 

 

 

 

آدمی فقط در یک صورت حق دارد به دیگری از بالا نگاه کند:و آن هنگامیست که بخواهد دست دیگری که بر زمین افتاده بگیرد تا اورا بلند کند.

(گابریل گارسیا مارکز)

 

 

 

 

 

ابلیس مانند نیکخواهان پیش می آید ، ابتدا عهد و پیمان می گیرد ، سپس راز می گوید . فردوسی خردمند

 

 

 

 

 

انسان وقتی که بلند حرف بزند صدایش را می شنوند ، اما وقتی که یواش حرف بزند به گفته اش گوش می دهند

 


 

آنچه از روزگار بدست می آید ، با خنده نمی ماند

و آنچه از دست برود با گریه جبران نمی شود

خورشید فردا طلوع خواهد کرد .

حتی اگر ما نباشیم

 

 


 

 

آسمانی فکر کن و زمینی زندگی کن

این یعنی سعادت و بدان هر جا

محبت باشد خداوند هم هست.

 

 

گردآوری : پایگاه اینترنتی تکناز

تبلیغات