تبلیغات

تبلیغات

تنها در آشپزخانه

تنها در آشپزخانه

 آشپزخانه مكانی است كه در آن آشپزی میكنیم. با این حال مسیر كوچكی كه در وسط اغلب آشپزخانهها وجود دارد، یادآور این موضوع است كه آشپزخانه فضایی فراتر از محل طبخ غذاست. مطبخهای سنتی امروزه تبدیل به فضاهای زنده و پرشور شده است

سالها پیش وقتی هنوز فضایی در خانهها به نام آشپزخانه وجود نداشت، غذا در فضایی باز روی آتش آماده میشد. بعدها این آتش را به وسط كلبهها انتقال دادند و از آنجا كه در فصل سرما این آتش هم تنها گرمابخش خانه بود و هم وسیله طبخ غذا، تمامی اهل خانه برای ساعتی هم كه شده دور تا دور آن جمع میشدند و گفتگو میكردند. با پیدایش خانه سنگی، این آتشهای روباز تبدیل به كوره شد، كمی بعد مكانهایی به نام آشپزخانه به وجود آمد. در قدیم آشپزخانه و سالن غذاخوری از هم جدا بودند ولی با این حال از جمله مهمترین فضاهای خانه شمرده میشدند چون تنها مكانهایی بودند كه تمامی اعضای خانواده در ساعتی معین در آن جمع میشدند.


آشپز  و  آشپزخانه
در خانههای قدیمی به طور معمول آشپزخانه فضایی جدا از اتاقها و بسیار بزرگ بود اما امروزه در خانههای مدرن، آشپزخانه دیگر فضایی دور از دید مهمانها نیست بلكه تقریبا تبدیل به مركز و محور خانهها شده است. امروز دیگر آتش را در محفظهای فرورفته در داخل دیوارها نمیسازند بلكه گاز به مكانی در وسط آشپزخانه انتقال یافته است.
به این ترتیب آشپز به راحتی با تمامی افراد خانه ارتباط برقرار میكند و در عین حال كه مهمانها در اتاق پذیرایی استراحت میكنند، وی در آشپزخانهای كه به اصطلاح امروزی به آن اوپن میگویند، آشپزی میكند. آشپز در آشپزخانههای مدرن قرن ۲۱نهتنها تمامی خانه بلكه بیرون را هم میتواند ببیند. در بیشتر ساختمانهای نوساز، از آشپزخانه و سالن غذاخوری پنجرهای به سمت بیرون باز شده تا آشپز یا دیگر اعضای خانواده بتوانند با محیط بیرون ارتباط برقرار كنند.

 


زیبایی در  كنار  كارآمدی
بیشتر اوقات ما تلاش میكنیم تا فضایی كه در آن زندگی میكنیم، بهخصوص فضاهایی كه مدت بیشتری را در آنها میگذرانیم، طوری باشد كه علاوه بر زیبایی و كارآمدی، خستهكننده نباشند. آشپزخانه از جمله همین فضاها است.
از آنجایی كه در خانههای امروزی، آشپزخانه در دیدرس كامل است باید كاملا زیبا باشد، استفاده از اینوكس یا فلزهای اكسید نشدنی همچنان ازجمله پرطرفدارترین موادی است كه در ساخت دكور آشپزخانهها به كار میرود. گاهی رنگ به كار رفته در آشپزخانه كاملا متضاد با رنگ دیگر اتاقها است.
امروز دیگر افراد تنها به كارآمدبودن لوازم گازی و برقی داخل آشپزخانه فكر نمیكنند، زیبایی این وسایل نیز برای همگان ملاك است.
كارآمد بودن ابزار یعنی سازگاری آنها با امكانات انسانی. از آنجایی كه در عصر مدرن، وقت بخشی از سرمایه انسانها است، افراد به ابزاری توجه میكنند كه بتواند سریع و راحت نیاز آنها را برطرف كند.

فضا در آشپزخانه مدرن
آشپزخانههای مدرن بهطور معمول دارای سه فضا هستند:
ـ فضای پختوپز: فضای پخته و پز به دو بخش آشپزخانه كثیف و تمیز تقسیم میشود. بهطور معمول آشپزخانه تمیز جلوی دید و كثیف در جایی دور از دیدرس قرار گرفته است. آشپزخانه تمیز فضای كوچكی است كه بیشتر برای تامین غذاهای آماده، چای و قهوه به كار میرود. آشپزخانه كثیف نیز مكانی برای پخت و پزهای طولانیتر و شست و شوی ظروف است.
ـ لاندری یا رختشویخانه: لاندری فضایی برای جادادن ماشین لباسشویی، لباسهای چرك و حتی ماشین ظرفشویی است.
ـ انبار كوچك: انبار نیز فضای كوچكی برای جادادن مواد فاسدنشدنی است كه البته در بسیاری خانهها لاندری و انبار یكی میشود.
از نظر نورپردازی، آشپزخانه باید دارای نور طبیعی باشد. از نور سقفی برای تامین روشنایی عمومی و از نورهای مصنوعی برای ایجاد توجه در قسمتهایی خاص مثل كانتر یا اوپن میتوان استفاده كرد. توصیه میشود رنگ چراغها؛ كابینتها و رنگ كف با هم همخوانی داشته باشد تا یك تركیب مكمل رنگی ایجاد شود.
نكته مهم دیگر درباره كف آشپزخانههاست كه امروزه اغلب از سرامیك است. سرامیك كفپوش مناسبی برای كف آشپزخانهها نیست. مناسبترین كفپوش روكشهای PVC است كه به وفور با رنگهای زیبا در بازار یافت میشود. این روكشها سطح اصطكاك بیشتری دارند و مثل سرامیك لیز نیستند و به راحتی نیز تمیز میشوند.

تبلیغات