تبلیغات

تبلیغات

۸۰ لیتر بنزین لیتری ۱۰۰ تومان مصوبه امروز مجلس

مجموعه : مجله خبری

فارس: بر اساس مصوبه صبح امروز مجلس درباره یارانه بنزین در سال ۸۸، مقرر شد که ۴۵ میلیون لیتر بنزین تولید داخل به قیمت ۱۰۰ تومان به صورت سهمیه بندی عرضه شود که با این حساب به هر خودروی شخصی ماهانه حداکثر ۸۰ لیتر اختصاص می یابد. نمایندگان مجلس در جلسه صبح امروز تصویب کردند، بنزین تولید داخل در سال آینده به قیمت سال جاری و به صورت سهمیه بندی عرضه شود و قیمت بنزین وارداتی با قیمت آزاد به فروش برسد.

بنابراین مصوبه، در سال ۸۸ حدود ۲۳ میلیون لیتر بنزین وارداتی که در حال حاضر داریم با قیمت آزاد و تمام شده عرضه می شود که حداکثر ۴۰۰ تومان در هر لیتر خواهد بود. این در حالی است که در سال جاری حداکثر روزانه یک تا دو میلیون لیتر بنزین آزاد ۴۰۰ تومانی توسط خودروهای شخصی مصرف می شود. بر اساس این مصوبه مجلس، سهمیه بنزین خودروهای عمومی نیز به طور متوسط حداکثر ۴۰۰ لیتر محاسبه خواهد شد. سهمیه بنزین خودروهای شخصی در حال حاضر ۱۲۰ لیتر در هر ماه است.

پایگاه فرهنگی هنری تکناز

تبلیغات