تبلیغات

تبلیغات

عکسهای دلخراش از دختری که پاهایش برعکس شده

عکسهای دلخراش از دختری که پاهایش برعکس شده
شیائو فنگ، دختری است که در کشور چین زندگی می.کند. زمانی که 7ساله بود، تصادف شدیدی می.کند و پس از آن یک اتفاق خارق.العاده و البته ترسناک برایش رخ می.دهد. در واقع پس از این تصادف، پاهایش چرخیده.اند در واقع برعکس شده.اند! بهتر است که به تصاویر نگاه کنید!!

حالا این دختر 22سال سن دارد و پس از 15سال پزشکان چینی او را تحت عمل جراحی قرار داند و امیدوارند که شیائو بتواند راه برود و زندگی

عکسهای دلخراش از دختری که پاهایش برعکس شده

عکسهای دلخراش از دختری که پاهایش برعکس شده

عکسهای دلخراش از دختری که پاهایش برعکس شده

عکسهای دلخراش از دختری که پاهایش برعکس شده

 

تبلیغات