تبلیغات

تبلیغات

سخنان بزرگان

مجموعه : سخنان بزرگان
* ای فرزند آدم، دمی بیندیش و با خویشتن بگو كه پادشاهان جهان و جهان مداران كجایند؟ آنان كه خرابی های جهان را آباد می كردند و جوی های آب حفر می نمودند و درختان آن را می كاشتند و شهرهای آن را آباد می ساختند، به كجا رفتند؟ صاحبان ثروت از ثروت و همه چیز خود با بی میلی جدا گشتند و دیگران وارث آن گردیدند، ما نیز به زودی به آنان خواهیم پیوست. امام حسین(ع)
 

* مغز ما یک دینام هزار ولتی است که متاسفانه اکثرمان بیش از یک چراغ موشی از آن استفاده نمی کنیم. ویلیام جیمز

 

* آن که خشم بر او چیره نشود و بر گنهکار سخت نگیرد، از گزند در امان است. بزرگمهر

 

* به اندازه تلاش خود آرزو کن، یا تلاش خود را به اندازه آرزویت برسان.

 

* دل به اوج بسپار و فرصت پرواز را از پرنده‌ جان دریغ مدار که ذات انسان در فرا رفتن است که ظهور می‌یابد نه در فرو ماندن.

   

* انسان همچون رودخانه است، هر چه عمیقتر باشد، آرام تر و متواضع تر است. منتسکیو

    

* سرنوشت تو متنی است كه اگر ندانی، دست های نویسندگان می نویسند واگر بدانی، خود خواهی نوشت. دکتر شریعتی

 

* آزادی یعنی مسؤولیت، برای همین است که بیشتر انسان‌ها از آن وحشت دارند. جرج برنارد شاو

 

* بیاموزیم که اگر ستاره نیستیم، ابر هم نباشیم که جلو درخشش ستاره ها را بگیریم. 

 

* پرهیزگار باش که هرگز هیچ پرهیزگاری از درستی نمی میرد. غزالی طوسی

 

* جهان هر كس به اندازه وسعت فكر اوست.

 

* خرد مانند چشم هستی و جان آدمی است و اگر آن نباشد چگونه جهان را به درستی خواهی گذراند. فردوسی خردمند

 

* گشادن عقده های درون در پیش دوستان دو تأثیر دارد : یکی آنکه شادی را دو برابر می کند و دیگر آنکه غم را به دو نیم می سازد، زیرا آنکس که دوستان را در شادی خود شریک می کند سرور خاطرش بیشتر شود و آنکه غم دل به یاری موافق می گوید بار اندوه خویش را سبکتر خواهد یافت. فرانسیس بایگون

 

* بشر تا زمانی‌ که‌ زندگی‌ را به‌عنوان‌ چیزی‌ مقدس‌ باور نداشته باشد و به همنوعان‌ خود به‌ چشم‌ برادر نگاه نکند، زندگی‌ دیگران‌ را تباه‌ خواهد کرد. لئون‌ تولستوی‌

 

* به کسی که تو را امین شمرده خیانت مکن، هر چند او به تو خیانت کرده باشد و راز او را فاش مساز، اگر چه او راز تو را فاش ساخته باشد. امام علی(ع)

 

* هیچوقت نمی‌توانید با مشت گره ‌کرده دست کسی را به گرمی بفشارید. دانیال نبی

 

* چون خطایی از تو سرزد، در بشیمانی گریز

از خطا نادم نگردیدن، خطای دیگر است

 

 

 

* نشانه ایمان آن است که راست بگویی آنگاه که تو را زیان رساند و دروغ نگوئی که تو را سود رساند و آن که بیش از مقدارعمل سخن نگویی و چون از دیگران سخن گویی از خدا بترسی. امام علی(ع)

 

* دنیا دوستی سرآغاز هرخطایی است. امام سجاد(ع)

 

* از امام رضا(ع) دربـاره بهتـریـن بنـدگـان سـوال شـد. فـرمـود: آنان كه هر گاه نیكـى كنندخـوشحال شوند، و هرگاه بدى كنند آمرزش خـواهند، و هر گاه عطا شـوند شكر گزارند، و هر گاه بلا بینند صبر كنند، و هر گاه خشم كنند در گذرند.

 

* با مردم آنچنان معاشرت کنید که اگر بمیرید بر مرگ شما اشک ریزند و اگر زنده بمانید به شما عشق ورزند. امام علی(ع)

 

* بر هرچه همی لرزی، می دان كه همان ارزی

 زین روی دل عاشق، از عرش فزون باشد. مولوی

 

گردآوری : پایگاه اینترنتی تکناز

تبلیغات