تبلیغات

تبلیغات

پوستر نمایشگاه کتاب فرانکفورت

مجموعه : گالری عکس روز
پوستر نمایشگاه کتاب فرانکفورت
چهارشنبه ششم اکتبر، نمایشگاه بین‌المللی کتاب فرانکفورت با حضور 7هزار ناشر آغاز به کار می‌کند. این کارگر نیز در حال عبور از مقابل پوستر نمایشگاه به تصویر کشیده شده است.

تبلیغات