تبلیغات

تبلیغات

تجاوز به سربازان زن کانادایی در کمپ افغانستان + تصویر

مجموعه : مجله خبری
تجاوز به سربازان زن کانادایی در کمپ افغانستان + تصویر
انتشار نامه های یکی از نظامیان زن کانادایی که در سال 2006 در افغانستان کشته شد، ابعاد تازه ای از تجاوز و مزاحمت به به زنان شاغل در قرارگاه ارتش کانادا در افغانستان را فاش کرد.
به گزارش ایرانتو به نقل از روزنامه نشنال پست، سروان "نیکولا گودارد" که در سال 2006، به عنوان اولین زن کانادایی در افغانستان کشته شد، در نامه هایی که به همسرش نوشته، از موارد متعدد آزار و تجاوز به همقطاران خود در کمپ کانادا خبر داد، بطوریکه که به نوشته او، تنها در هفته اول حضورش در قرارگاه ، شش مورد تجاوز بوقوع پیوسته و زنان در هنگام شب با محافظ در محوطه تردد می کردند.
نامه نیکولا در تاریخ سوم فوریه سال 2006، یعنی سه ماه قبل از آنکه در رویارویی با نیروهای طالبان بقتل برسد، به دست همسرش رسیده بود. وی تأکید کرده بود، امکان گفتن برخی مسائل از پشت تلفن برایش مقدور نیست.

وی که تنها یک ماه از رسیدنش به افغانستان می گذشت ، در بخش دیگری از نامه خود نوشته بود:" من واقعا از وضعیت موجود ناراحت و عصبانی شدم، برای اینکه ، تقریبا همه سربازان زن از مزاحمت هایی که نسبت به آنها اعمال می شد، شکایت داشتند. "

این گزارش حاکیست، خانم "والری فورتنی"، یکی از ستون نویسان روزنامه Calgary Herald ، اخیرا بر اساس نامه های نیکولا، کتابی را با عنوان " پرتو آفتاب: زندگی و مرگ سروان نیکولا گودارد" به رشته تحریر درآورده است.

وی در مصاحبه ای گفته است:" نیکولا، تنها با همسر خود مکاتبه می کرد و هنوز موارد محرمانه زیادی باقی مانده است که من برای یافتن آنها، مجبور به عبور از بسیاری موانع برای گفت و گو با نظامیان بوده ام. ورود به این حیطه بسیار سخت و غیرممکن است و هیچکس حتی حاضر به گفت و گو درباره وقایع مورد نظر نیست."

Captain-Nichola-Goddard2با اینکه نیکولا در نامه های خود، نامی از قربانیان یا عاملین این تجاوزات نبرده، اما نویسنده کتاب سعی کرده، با رجوع به برخی اشارات او در زمینه نحوه نگاه سربازان و غیرنظامیان افغانی مستقر در اردوگاه به نظامیان زن کانادایی و همچنین شایعاتی که از سوی افراد بومی در باره اختلاط آنان با مردان، منتشر می شد، بنحوی افغانی ها را در این زمینه مقصر جلوه دهد.

وی که از نزدیک با نیکولا آشنا بوده می افزاید:" پس از خواندن نامه های او بسیار آشفته شدم، چون نیکولا از نظر من ، جزو قویترین زنانی بود که در زندگی خود با آنان مواجه شده ام . به همین دلیل، وحشت او از تهدیدهایی که با آن درگیر بوده، برای من تعجب آور بود."

اضافه می شود، بخش بازرسی ارتش کانادا، هنوز اظهار نظری در این باره نکرده است.

تبلیغات