تبلیغات

تبلیغات

با سمی ترین گیاهان دنیا آشنا شوید !!

مجموعه : علمی
با  سمی ترین گیاهان دنیا آشنا شوید !!
 


 

 

برگ ها، دانه های و گل های این گیاه زیبا سمی هستند. این سم باعث ضربان قلب نامرتب و سوء هاضمه و سرگیجه می شود. برگ های قسمت بالای ساقه بسیار خطرناک هستند، یک گاز زدن کوچک برای منجر به مرگ شدن کافی است. نشانه های اولیه شامل حالت تهوع، استفراغ، بی اشتهایی، درد شکم و روده، هزیان گویی و سردرد شدید می باشد.
 Doll’s Eyes (Actaea pachypoda)

با  سمی ترین گیاهان دنیا آشنا شوید !!
 

 

این گیاه عجیب بسیار سمی است. حبه های میوه آن بسیار سمی است وشامل سم cardiogenic می باشد که باعث یک اثر آرام بخشی فوری روی ماهیچه قلب می شود. خوردن این دانه ها منجر به کند شدن قلب و مرگ می شود.
 


 


Daphne (Daphne Sp.)

با  سمی ترین گیاهان دنیا آشنا شوید !!
 

 

حبه های میوه این گیاه چه زرد و چه قرمز باعث سوزش در دهان، سوء هاضمه و در انتها رفتن به کما و اغلب مرگ می شود.
 


 


Hyacinth (Hyacinthus orientalis)

با  سمی ترین گیاهان دنیا آشنا شوید !!
 

 

پیازهای این گل سمی هستند و باعث حالت تهوع، استفراغ، تشنج و احتمالاً مرگ می شود. این گیاه شامل سم alkaloid می باشد حتی اگر در حجم زیادی مخلوط شود. پیازهای این گل از بقیه قسمت ها سمی تر هستند و تحت هیچ شرایطی نباید بلعیده شوند.
 


 


Yellow Jasmine (Gelsemium semperivens)

با  سمی ترین گیاهان دنیا آشنا شوید !!
 

 

گل یاس زرد – بچه با مکیدن شیره این گل شیپوری مسموم می شوند. تمام قسمت های این گیاه سمی هستند و باعث حالت تهوع و استفراغ می شوند و نباید مورد مصرف قرار گیرند. احتمال بیماری با خوردن عسل این گیاه زیاد است. شیره گیاه باعث خارش پوست در انسان های حساس می شود.
 

 


 


Moonseed (Manispermum)

با  سمی ترین گیاهان دنیا آشنا شوید !!
 

 

میوه ها و دانه های گیاه سمی هستند و باعث حالت تهوع و استفراغ و خطرات جدی می شوند.
 

 Water Hemlock (Cicuta)

با  سمی ترین گیاهان دنیا آشنا شوید !!
 

 

سمی ترین قسمت این گیاه ریشه آن است. این گیاه عموماً بعلت خوشه های با سفیدش با هویج وحشی اشتباه گرفته می شود. این گیاه بعنوان سمی ترین گیاه آمریکای شمالی درنظر گرفته شده است. بلعیدن این گیاه باعث تشنج شدید می شود. روی حیوانات اهلی بیشترین تاثیر را دارد و باعث مرگ در کمتر از 15 دقیقه می شود
 

تبلیغات