تبلیغات

تبلیغات

یک آکواریم جالب و ابتکاری!

مجموعه : دانش و فناوری
یک آکواریم جالب و ابتکاری!

در این که بشر با مشکل کم آبی در آینده مواجه خواهد شد شکی نیست و به همین منظور اغلب دو لتها و کشور ها با تبلیغات و فرهنگ سازی صرفه جویی در مصرف آب را به مردمانشان گوشزد می کنند و در این بین طراحانی هستند که با ایده هایی جالب در این امر پا نهاده اند.

Yan Lu طراح چینی با کمک یک تنگ ماهی که درون آن یک ماهی قرمز کوچک در حال شنا کردن است در ساخت یک شیر دستشویی مصرف بیش از حد آب را به مصرف کننده گوش زد می کند . این شیر آب رو ظرفشویی به گونه ای طراحی شده که هرچه آب استفاده شد از میزان آب محتوی تنگ کم میشود و شخص با رو به تهی رفتن آب تنگ و ترس از بی آبی ماهی و در نهایت مردن آن از آب کمتری استفاده می کند . بدین ترتیب و با یک ایده جالب بسادگی می توان فرهنگ استفاده صحیح از آب و صرفه جویی در آن را به مردم آموخت.

یک آکواریم جالب و ابتکاری!+

یک آکواریم جالب و ابتکاری!

 

 

گردآوری : پایگاه اینترنتی تکناز

تبلیغات