تبلیغات

تبلیغات

میوه جدید و خوشمزه ترکیبی ازسیب و گلابی

مجموعه : مجله خبری
میوه جدید و خوشمزه ترکیبی ازسیب و گلابی
رسانه های نیوزیلند یک نوع میوه جدید که ترکیبی از سیب و گلابی است را با پیشینه شرقی به دنیا معرفی کردند.

به گزارش پیمانه به نقل از مهر نوع جدید گلابی پیوندی توسط موسسه تحقیقات سلطنتی گیاهان و مواد غذایی نیوزیلند معرفی شده است که "پرم پی 109" نام دارد که در آمریکا به سیب – گلابی شهرت دارد.

این میوه از نوع میوه هایی است که مابین گلابی چینی و ژاپنی قرار می گیرد و انتظار می رود در بازار جهانی میوه از آن ستقبال شود.

یکی از محققان موسسه تحقیقات گیاهان و مواد غذایی گفت: برنامه تولید گلابی در نیوزیلند کمتر از تولید سیب است. برداشت محصولات میوه ای در نیوزلند برای سیب 300 هزار تن و برای گلابی 1 تا 2 درصد سیب است.

 

میوه جدید و خوشمزه ترکیبی ازسیب و گلابی
 

دکتر انیس افزود: فرصتهای صادراتی بسیاری برای این محصول جدید وجود دارد و بخشی از محصولات برداشت شده امسال به بازار آمریکا راه پیدا کرده است.

وی گفت: همانطور که امریکاییها به این میوه جدید "سیب – گلابی" می گویند بسیاری از آسیاییهای قدیمی دوست دارند نام آن "نشی گلابی" باشد.

نام این میوه از کنار هم قرار دادن واژه سیب و گلابی است و به همین دلیل به ان "سیب – گلابی " می گویند.

 

تبلیغات