تبلیغات

تبلیغات

مهران رجبی و خاطرات 8 سال دفاع مقدس

مجموعه : مجله خبری
مهران رجبی و خاطرات 8 سال دفاع مقدس
مهران رجبی را همه می شناسند. چهره ای كه بیشتر در نقش های كمدی او را دیده اید.
به گزارش پیمانه به نقل از فارس در میان تصاویری كه از سال های دفاع مقدس در اختیار داشتیم چهره ای به چشممان آشنا آمد. تصویر یكی از بازیگران سینما و تلویزیون كه در سال های جنگ از او عكس گرفته شده بود. این عكس در سال 65 و منطقه ای میان جفیر و جزیره مجنون گرفته شده است.

خاطره مهران از جنگ:

تازه وارد منطقه شده بودم، بهم گفتند چون بچه سد كرج هستی باید راننده قایقی كه از جفیر به سمت مجنون می رود بشوم.

كار اصلی ما رساندن مهمات و نیرو به جزیره بود. روز اول، كارمان
تاساعت 9 شب در منطقه طول كشید.

مهران رجبی و خاطرات 8 سال دفاع مقدس

ماموریت جدیدمان رساندن سه تا از جنازه های شهدا به عقب بود. با عین الله جوانمردی به سمت عقب راه افتادیم . هوا تاریك بود و راستش خیلی می ترسیدیم كه راه را اشتباهی برویم و سر از منطقه عراقی ها در بیاوریم.

به همین دلیل مجبور شدیم شب را میان نیزارها تا صبح بمانیم و فردا صبح پشت سر یكی از قایق های خودی به سمت نیروهای ایرانی حركت كردیم.

 

تبلیغات