تبلیغات

تبلیغات

حمایت دولت از قهوه تلخ مهران مدیری !!!

مجموعه : مجله خبری
حمایت دولت از قهوه تلخ مهران مدیری !!!
این در حالی است كه پیگیری های خبرنگار ما، نشان می دهد مهران مدیری پیش از به پایان رساندن ساخت این مجموعه و پخش آن، دیداری با اعضای كمیسیون فرهنگی دولت (مشایی) داشته و مشكلات و موارد مد نظر خود را با آنها در میان گذاشته است، به گونه ای كه برخی مشكلات برادران گلیان ـ كه تهیه كنندگی كارهای مدیری را بر عهده دارند ـ نیز در این کمیسیون طرح و با پیگیری دولت این مسائل حل شده است.

قهوه تلخ آخرین، ساخته مهران مدیری كه در مقطعی انتزاعی از تاریخ گذشته ایران و با نگاهی هنرمندانه، قصد بیان برخی مسائل و نقاط ضعف جامعه ایرانی را در قالب طنز دارد، بر خلاف آنچه از سوی برخی رسانه های اپوزیسیون تبلیغ می شود، نه تنها ضد حاکمیت نبوده، بلکه سعی در تذکر داشته و حتی با حمایت ویژه برخی مقامات و دستگاه های دولتی ساخته شده است.

به گزارش خبرنگار «تابناك»، قهوه تلخ كه به مانند دیگر كارهای مدیری سرشار از كنایه های طنز آمیز این كارگردان به مسائل اجتماعی است، به دلیل استقبال مردم، باز هم مخالفین نظام را به این هوس انداخته تا با تبدیل آن به سوژه ای برای  دشمنی با نظام، از آن بهره برداری سیاسی کنند، به گونه ای كه این روزها موج رسانه ای گسترده ای درصدد است تا چنین القا كند كه كنایه های ساخت مدیری، درصدد زیر سوال بردن ارکان حاکمیت در جمهوری اسلامی است.

حمایت دولت از قهوه تلخ مهران مدیری !!!
این در حالی است كه پیگیری های خبرنگار ما نشان می دهد مهران مدیری، پیش از به پایان رساندن ساخت این مجموعه و پخش آن، دیداری با اعضای كمیسیون فرهنگی دولت (مشایی) داشته و مشكلات و موارد مد نظر خود را با آنها در میان گذاشته است، به گونه ای كه برخی مشكلات برادران گلیان ـ كه تهیه كنندگی كارهای مدیری را بر عهده دارند ـ نیز در این کمیسیون طرح و با پیگیری دولت این مسائل حل شده است.

بنابراین، مدیری در هماهنگی كامل با مسئولان فرهنگی دولت اقدام به ساخت و اكران قهوه تلخ نموده است.

از سوی دیگر، وزارت ارشاد نیز با توجه به هماهنگی مدیری با نهادهای فرهنگی دولت، كمترین سانسور را درباره این سریال اعمال كرده است، به گونه ای كه در 9 قسمت پخش شده، نشان هایی از این گشاده نظری ارشاد به روشنی دیده می شود و حتی در مراحل صدور مجوز و تأییدیه انتشار و… نیز مسئولان دولتی بیشترین همكاری را با مدیری کرده اند.

 

تبلیغات