تبلیغات

تبلیغات

سیاره ی که امکان موجودات زنده در آن وجود دارد !!!

مجموعه : دانش و فناوری
سیاره ی که امکان موجودات زنده در آن وجود دارد !!!
اخترشناسان می گویند سیاره سنگی شبه زمینی که به تازگی کشف شده از ظرفیت وجود حیات هوشمند برخوردار است و این فرصت مناسبی برای زمینیان است تا برخی از برنامه های تلویزیونی متعلق به دو دهه پیش خود را برای همتاهای بیگانه خود ارسال کنند.

به گزارش خبرگزاری مهر، در صورتی که حیاتی در این سیاره که در فاصله 20 سال نوری از زمین قرار گرفته وجود داشته باشد احتمالا اکنون ساکنان این سیاره در حال تماشای برنامه های تلویزیونی و شنیدن برنامه های رادیویی هستند که 20 سال پیش بر روی زمین تولید شده اند.

سیاره گیلیس 581g اولین جهان شبه زمینی در منطقه قابل سکونت از جهان است، منطقه ای که حرارت سیاره ها امکان شکل گیری آب مایع را بر روی سطح سیاره به وجود خواهد آورد و کاشفان این سیاره اطمینان دارند می توان بر روی آن گونه ای از حیات را کشف کرد.

به گفته استیون ووگ اخترشناس و فیزیک اخترشناس دانشگاه کالیفرنیا با در نظر گرفتن میل طبیعی حیات برای فراگیر بودن و نمو کردن در هرجایی می توان 100 درصد اطمینان داشت که بر روی این سیاره حیات وجود دارد. وی می گوید تقریبا در این باره هیچ تردیدی ندارد.

 

 سیاره ی که امکان موجودات زنده در آن وجود دارد !!!

 

از آنجایی که سیگنالهای رادیو و تلویزیون با سرعتی برابر سرعت نور حرکت می کنند، سیگنالهایی که انسانها 20 سال پیش منتشر کرده اند، اکنون به سیاره جدید خواهد رسید در حالی که تا کنون هیچ سیگنالی از این سیاره به زمین نرسیده است.

"ست شوستاک" از پروژه بزرگ SETI (جستجوی هوش فرازمینی) که در آن از بشقابهای بزرگ ماهواره ای برای تحت نظر گرفتن آسمانها استفاده می شود تا هر نوع مخابره از سوی حیاتهای بیگانه را ردیابی کند، می گوید تیمش هنوز موفق نشده اند سیگنال یا پیامی را از سیاره گیلیس 581g دریافت کند.

بر اساس گزارش تلگراف، به گفته تیم SETI با وجود اینکه موجودات ساکن این سیاره در حال دریافت بسیاری از برنامه های تلویزیونی دو دهه پیش زمین هستند، احتمالا به دلیل حساس نبودن کافی گیرنده هایشان توانایی دریافت کردن مقداری از سیگنالها را ندارند. به همین دلیل سیگنالها مختل شده و در فضا گم می شوند. از این رو برای درک هر نوع پیامی که شاید موجودات بیگانه برای زمینیان مخابره کنند باید ابزارهای عظیمتر ساخته شوند تا بتوان به جستجوی این نوسانات سیگنالی پرداخت.

 

گردآوری : پایگاه اینترنتی تکناز

تبلیغات