تبلیغات

تبلیغات

توهین و اذیت و ازار علیرضا افتخاری توسط افرادی ناشناس

مجموعه : مجله خبری
من در برنامه ای به رسم ادب به رئیس جمهور عزیزمان ادای احترام کردم. از آن زمان به بعد،من و خانواده ام به وسیله تماسهای تلفنی مورد اذیت و آزار قرار گرفتم.
 علیرضا افتخاری -خواننده- دیشب مهمان تلفنی بخش خبری 30/20 شبکه دوم سیما بود.

 افتخاری در این مصاحبه که بصورت زنده پخش می شد گفت: من در برنامه ای به رسم ادب به رئیس جمهور عزیزمان ادای احترام کردم. از آن زمان به بعد،من و خانواده ام به وسیله تماسهای تلفنی مورد اذیت و آزار قرار گرفتم.

وی در ادامه با ذکر این نکته که ما همه باید در یک مسیر باشیم گفت:اهانت هایی که به خودم شد را می بخشم اما اهانت هایی که به دخترم در دانشگاه صورت گرفت را به هیچ عنوان نمی بخشم.

وی همچنین در حالی که به حالت بغض سخن می گفت، به تشریح نحوه برخوردهای ناشایست با خانواده اش پرداخت و گفت:در دانشگاه موهای دختر مرا کشیده اند و به وی توهین کرده اند در حالی که او یک استاد دانشگاه است.  

 
 

تبلیغات