تبلیغات

تبلیغات

مردان امروزي تمايلي به ازدواج ندارند ؟؟!!

مجموعه : مردان

این موضوع حقیقت دارد كه امروزه بیش از هـر زمـان دیــگر مردان عجله ای برای متعهد گشتن به یك رابطه دراز مــدت از خود نشان نمیدهند. هنگامی كـه از

 مردان علل این مسئله را می پرسند،آنها مـعمـــولا چـندین دلیل گونـاگــون رابـــرایعــــدم آمادگیشان برایازدواجمـطـرح میـسازنــد. امادر كل 4عامل عمده وجود

 دارند كه تـاثـیـر بسزایی روی رفتار مردان امروزی برای تن ندادن آنـــان بــه یك تعهد دراز مدت اعمال میكنند:

1- مـردان بــا فشـار اجــتماعی كمتری برای متاهل گشتن مواجه می بـاشنـد. زیـرا بر خـلاف گذشتـه بــرقراری رابـطه جنـسی تـوســـط یك مرد بسیار سهل تر شدهاست. زنان به طور موثـــر دیــــگر قــــادر بــه

جلب توجه مردان، بـا دادن وعـده هـــای بـــرقراری روابط جنسی به عنوان یك انگیزه ومحرك برای متعهد ساختن آنها، نمی بـاشنـد. بـنابراین یك انگیزه قوی برای تن دادن به ازدواج در مردان عملا حذف

میگردد. (البته برای مردانی كه رابطه جنسی عاملی حیاتی در زندگیشان محسوب میگردد).

2- مردان از پیامدهای احتمالی عدم موفقیت آمیزشدن رابطه وحشت دارند. رنجهای عاطفی حاصل از جدایی میتواند برای مردان ویرانگر و طاقت فرسا باشد. اما آنها بیشتر نگران ریسك خسارات مالی كه

احتمال دارد هنگام جدایی و طلاق متحمل آن گردند، میباشند.

3- این در سرشت و طبیعت مردان میباشد كه هر چیزی را كه موجب تغییر عمده و جدی در زندگیشان میگردد را به تاخیر اندازند. “ازدواج آغاز مشكلات یك مرد است” خواه مردان امروزی به این گفته اعتقاد

داشته باشند و یا خیر یك چیز مسلم میباشد: مردان تمایلی به خروج از منطقه آسایش و فراغ خاطر خویش، و گام نهادن به یك زندگی مملو از مسئولیت، سازش و از خود گذشتگی را ندارند.

4- مردان هنگامی تن به ازدواج میدهند كه مطمئن گردند بهترین گزینه ممكن را انتخاب كرده اند. مردان همواره در این اندیشه اند كه: “نكند سرو كله یك دختر بهتر در زندگی آنها پیدا گردد اما آنها متعهد به یك

رابطه باشند.” بنابراین از متعهد گشتن با دختر و یا زن فعلی زندگی خود سرباز میزند تا هنگام آشنایی با یك مورد بهتر تعهدی نسبت به مورد پیشین خود نداشته باشند.

اما چگونه میتوان مردان را پایبند یك رابطه دراز مدت و تعهد آور ساخت؟ در زیر به 9 روش برای دستیابی به این منظور و آنكه قلب یك مرد را فتح سازید ارائه گردیده است:

1- آگاهانه و معقولانه اطمینان یابید كه مردی كه برگزیده اید را دوست داشته و میخواهید باقی عمر خود را با وی سپری كنید. بنابراین تا زمانی كه كاملا متقاعد نگردیده اید كه برای یكدیگر مناسب میباشید

اندیشه تعهد و ازدواج نباید به ذهن شما خطور كند. شناخت شما از وی باید به حدی باشد كه قادر به تعیین این موارد باشید: كه وی قادر به متعهد گشتن میباشد- وی برخوردار از بسیاری از ویژگیها و صفاتی

است كه شما همواره در مرد دلخواه خود جستجو میكردید- شخصیت وی شما را ملزم به احترام و ستایش از وی میگرداند- وی پیشتر در آزمون وفاداری، صداقت، راستی و مراعات حال دیگران شما سربلند

بیرون آمده است. وآنكه باید مطمئن گردید كه وی شما را حقیقتا دوست دارد.

2- همواره همان فردی باشید كه هستید. و از ابراز ماهیت واقعی خود بیم نداشته باشید. این شاید مهمترین خصلتی باشد كه مردان در زنان جستجو میكنند. %99 از مردان در نظر سنجیهای گوناگون اینگونه

اظهارداشته اند كه: زنانی كه شخصیتشان پس از ازدواج دستخوش تغییر میگردد در ردیف نخست فهرست علل جدایی ها پس از ازدواج آنها قرار میگیرند. پافشاری در رفتاری كه در آن زنان بمنظور اهمیت

بخشیدن به مرد خود مرتبا با وی سازش كرده و از ابراز عقاید و نظرات خود خودداری میكنند و یا به لطیفه های بیمزه وی میخندند هیچگاه نتیجه بخش نخواهد بود. بنابراین خویشتن حقیقی خود باشید و همواره

مراقب باشید شاید مرد شما در حال امتحان شماباشد.

3- به وی نشان دهید كه استقلال دارید. مردان از زنانی كه به عقب تكیه میدهند و منتظر میمانند تا مرد آنها تمام امور زندگی آنها را بدست بگیرد بیزار هستند. به وی نشان دهید با آنكه شما از ایده های وی

استقبال میكنید همچنین شما بدون وی نیز توانایی به انجام رسانیدن كارها را دارا میباشید. به عنوان مثال: شما میخواهید به تماشای یك فیلم بخصوص به سینما روید اما مرد شما به خاطر مشغله كاری قادر به

همراهی شما نمیباشد. در عوض دلخور شدن و قهر كردن با خنده رویی به وی بگویید كه تنها به سینما خواهید رفت و همین كار را هم انجام دهید. هرگاه برنامه خرید خانه ای را در سر دارید آن به پس از

ازدواج خود موكول نسازید. زیرا این عمل سبب میگردد تا مرد شما اینگونه برداشت كند كه شما فرد مستقلی نمیباشید. خلاصه به وی نشان دهید كه زندگی شما با وی و بدون وی ادامه خواهد یافت.

4- به وی نشان دهید كه فردی مهربان و دوست داشتنی هستید. شاید شگفت انگیز بنظرآید: یك مرد به دختری نیاز دارد كه آن دختر وی را دوست داشته و خود نیز دوست داشتنی باشد. به همان میزان كه

استقلال فردی به زنان قدرت میبخشد به همان میزان نیز عدم توانایی آنها در سازگاری مردان را دلسرد میسازد.مردان اینگونه زنان را بی احساس،بی عاطفه و ناتوان در عشق ورزی تلقی میكنند.بنابراین

همانطور كه زنان نیاز دارند كه استقلال فردی خود را به مردان نمایان سازند ،میباید به مردان نشان دهند كه دارای آرزو میل آتشینی برای قسمت كردن عشق خود با مرد زندگیشان میباشند.

5- به وی نشان دهید كه علاقه مند به او میباشید: علاقه مند به خویشتن حقیقی خودش و نه برای آنچه وی میتواند برای شما فراهم آورد. بسیاری از مردان در پاسخ به این پرسش كه چه چیزی پیش از ازدواج

برای آنها حائز اهمیت میباشد، پاسخ داده اند كه: اطمینان یافتن از آنكه دختر مورد علاقه آنها حقیقتا آنها را دوست داشته باشد برای آنچه كه هستند و نه وسیله ای برای دستیابی به هدف. هیچ مردی دوست

ندارد احساس كند كه دختر مورد علاقه وی به این علت وی را برگزیده كه:او یك تامین كننده معیشت مناسب، یك شهروند نمونه و یا یك پدرخوب بالقوه میباشد. تمام این مسایل برای مردان نیز اهمیت دارد اما یك

مرد زمانی كه متوجه میگردد یك دختر به این علت وی را برگزیده كهاو بهترین دوست آن دختر بوده است بسیار خرسند میگردد. دختری كه همواره در كنار همسر خود باقی بماند صرف نظر از موقعیت و اوضاع

مرد خود. اما چگونه میتوانید به این امر نائل آیید؟ به زندگی وی علاقه نشان دهید، همچنین به علاقه مندیهای وی و ارزشهایی كه وی در زندگی قائل میباشد. درباره شغلش صحبت كنید اما بیشتر به جنبه های

معنوی و بالندگی شخصیتی آن توجه كنید و نه به درآمد و منافع مالی آن. از خصوصیات نیك شخصیتی و اخلاقی وی سخن گویید.

6- برای آنكه وی را بدنبال خود بكشانید برایش نقش بازی نكنید. مردان كاملا از بازیهایی كه زنان به آنها روی میآورند تا توجه مردان را جلب خود سازند آگاه میباشند. حتی ممكن است مردان اغواء گردیده و

برای پیروزی در بازیهای شما به هر عملی دست بزنند اما هیچگاه متعهد به شما نخواهند گشت. هم صحبت شدن با مردان دیگر برای برانگیختن حس حسادت در شریك خود و آنكه مرد بیشتر جذب شما گردد

ممكن است برای مدت كوتاهی كارساز باشد. اما وی چگونه میتواند به شما اعتماد كند؟ هنگامی كه شما را دسیسه گر بپندارد؟ حتی اگر وی شیفته شما باشد، یك مرد هنگامی كه كوچكترین شبهه ای در اعتماد

و صداقت شما داشته باشد از متعهد گشتن هراس خواهد داشت.

7- به وی نشان دهید كه قصد تغییر دادن وی را در سر ندارید. هرگاه یك مرد احساس كند كه تعهد به یك دختر و ازدواج با وی سبب بوجود آمدن تغییرات عمده و اساسی در سبك زندگی وی میگردد، سرسختانه به

متعهد گشتن از خود مقاومت نشان خواهد میدهد حتی اگر عاشق آن دختر باشد. به وی نشان دهید كه قادر به سازش با وی میباشید. به وی نشان دهید از آنكه وی بدون حضور شما برای تماشای فوتبال یك شب

را با دوستان خود بگذراند اعتراضی ندارید. كاری نكنید كه وی احساس كنید اكنون باید از وقت خود كمال استفاده را ببرد زیرا زندگی وی پس از ازدواج تغییر خواهد كرد.

8- به ظاهر خود اهمیت دهید. این بدین مفهوم نیست كه شما مانند یك مدل قدم برداشته و یا لباس بپوشید. اما تا حدودی به ظاهر خود برسید. لباسی به تن كنید كه بیانگر بهترین صفات شما و برازنده شما باشد. با

اعتماد بنفس حركت كرده و رفتار كنید. مسواك بزنید، به ناخنهای خود برسید واز عطر و ادكلن به حد متعادل استفاده كنید.

9- طوری وانمود نكنید كه برای ازدواج شتابزده میباشید. ممكن است شما تصور كنید وی تاكنون وقت زیادی را برای تصمیم گیری در مورد شما سپری كرده است. اما آرامش خود را حفظ كنید! این ممكن است

خبر نوید بخشی باشد. ممكن است وی میخواهد مطمئن گردد كه یك تصمیم معقولانه و صحیحی اتخاذ كرده است. خود را شتابزده و ناشكیبا نشان ندهید. با خیال آسوده به زندگی روزمره و عادی خود ادامه دهید.

هیچگاه به یك مرد پیشنهاد ندهید كه به ملاقات والدین شما بیاید و یا بالعكس. مگر آنكه خود وی خواهان آن باشد. بهتر است اجازه دهید این تصمیم را خودشان اتخاذ كنند. به خاطر داشته باشید هدف شما فراهم

آوردن اطلاعات مورد نیاز برای اتخاذ تصمیم میباشد در ضمن آنكه فضا و فرصت كافی و مورد نیاز را نیز در اختیار وی قرار دهید.

پایگاه فرهنگی هنری تکناز

تبلیغات