تبلیغات

تبلیغات

لکه های عجیب بر روی خورشید !!

مجموعه : علمی
لکه های عجیب بر روی خورشید !!

بیش از یک هفته است که لکه 1109 روی سطح خورشید پدیدار شده و به وضوح از زمین دیده می‌شود. پهنای این لکه خورشیدی 100هزار کیلومتر است که نزدیک به 8 برابر قطر سیاره زمین است.

برای مشاهده این لکه، کافی است از پشت یک فیلتر ایمن به خورشید بنگرید تا آن‌را به شکل لکه‌ای در میانه خورشید تشخیص دهید. اگر فیلتر مناسب را در مقابل تلسکوپ قرار دهید و به این لکه بنگرید، جزئیات بیشتری را روی آن می‌توانید تشخیص دهید.

لکه های عجیب بر روی خورشید !!

در این تصویر که روز گذشته گرفته شده، مراحل عبور ایستگاه فضایی از مقابل خورشید ثبت شده و جالب اینجاست که مسیر عبور ایستگاه فضایی از نزدیکی این لکه گذشته است. برای مشاهده عکس بزرگ،

یادتان باشد هرگز بدون فیلتر مناسب و ایمن به خورشید ننگرید، چرا که در غیر این‌صورت آسیب‌های جدی و گاه دائمی به چشم شما وارد خواهد شد.

 

ردآوری : پایگاه اینترنتی تکناز

تبلیغات