تبلیغات

تبلیغات

پیشرفت علمی و پزشکی ایران دربیوایمپلنت های پوششی

مجموعه : مجله خبری
طرح تولید صنعتی بیوایمپلنت های پوششی و چشمی برای اولین بار در جهان با حضور رئیس جمهور به بهره برداری رسید.

بیوایمپلنت معادل پانسمان بیولوژیک است که با شرایط مورد پذیرش بدن انسان همسان و در صورت پیوند به بخشهای مختلف توسط بدن پذیرفته می شود.

بیوایمپلنت ها 45 نوع مختلف دارند که دانش فنی تولید نمونه های استخوانی و قلبی ـ عروقی آنها در سالهای گذشته از جانب محققان ، پژوهشگران و صنعتگران کشور به دست آمده و تجاری سازی نیز شده است.

 

در مراسم امروز در حضور آقای احمدی نژاد از طرح تولید صنعتی این محصول بهره برداری شد و رئیس جمهور از نزدیک با مراحل ساخت آن آشنا شد، قراراست تا دقایقی دیگر احمدی نژاد در جمع متخصصان و دست اندرکاران این طرح سخنرانی کند.

خط تولید صنعتی بیوایمپلنت های پوششی و چشمی در شرکت بین المللی نسوج و بافت زنده ساخت ،در شهرک شمس آباد قم قرار دارد.

دانش فنی تولید بیوایمپلنت ها در اختیار آمریکاییها قرار داشت اما در عین حال تلاش آمریکاییها برای تولید صنعتی بیوایمپلنت های چشمی در دو مرکز تحقیقاتی آنها با شکست مواجه شده بود و متخصصان کشورمان توانستند این محصول حاصل از فن آوری پیشرفته را به تولید صنعتی برسانند.

 

گردآوری : پایگاه اینترنتی تکناز

تبلیغات