تبلیغات

تبلیغات

زنها چی می خوان ،چی باید بخوان؟ چطوری بخوان؟

مجموعه : زنان
زنها چی می خوان ،چی باید بخوان؟ چطوری بخوان؟
تمام تلاش ها اعم از مهریه و نفقه و.. برای این است که مرد نتونه به زن زور بگه و زن در زندگی مشترک دارای قدرتی باشه که بتونه جلوی مرد وایسه تا هر کاری که هوس کرد و دلش خواست ( که البته جزو حقوق حقه شان هست . از کتک و فحش و تهدید ودر مضیقه مالی قرار دادن وتهمت گرفته تا ازدواج مجدد و صیغه و طلاق و..)نکنه.
 

 

زنها چی می خوان ،چی باید بخوان؟ چطوری بخوان؟

تمام تلاش ها اعم از مهریه و نفقه و.. برای این است که مرد نتونه به زن زور بگه و زن در زندگی مشترک دارای قدرتی باشه که بتونه جلوی مرد وایسه تا هر کاری که هوس کرد و دلش خواست ( که البته جزو حقوق حقه شان هست . از کتک و فحش و تهدید ودر مضیقه مالی قرار دادن وتهمت گرفته تا ازدواج مجدد و صیغه و طلاق و..)نکنه.

 

زنها چی می خوان ،چی باید بخوان؟ چطوری بخوان؟

 

 

سلاح مرد چیه؟داشتن شغل و درآمد ، موقعیت اجتماعی ، موقعیت برتر حقوقی و فرهنگی و اما تنها اسلحه زن جنسیت اوست.و برای همین هم هست که تمام فکر و ذکر و هوش و حواس و ذهنش روی این قضیه متمرکزه ودر راه برجسته کردن این مسئله از هیچ چیز نمی گذرد تا انجا که حتی زنان تحصیل کرده هم به دنبال خرافات می روند وتقریبا تمام تلاششان در جهت دلبری است ، بطوریکه این ویژه گی تبدیل به کد ژنتیکی آنها شده. مقایسه رفتاری دو کودک دختر و پسر مبین این قضیه ست.

برای هم سر بودن و برابری واقعی باید مرد را خلع سلاح کرد و یا بعبارتی خودت را مسلح کنی و می دانی که زر در ترازو همان قدرت است در بازو .

 

زنها چی می خوان ،چی باید بخوان؟ چطوری بخوان؟

 

گردآوری : پایگاه اینترنتی تکناز

تبلیغات