تبلیغات

تبلیغات

اس ام اسهای سر کاری و جالب

نوشتم یادگاری در موبایلت
قاب كن آن را بزن توی اتاقت
بیا تا دستمال تو بگردم
مرتب پاک کن با من دماغت

 
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
موردی برای نمایش نیست.
.
.
.
.

مشترك گرامی این اس ام اس حذف شد
 ظاهرا فرستند قصد سركار گذاشتن شما را داشته

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

سلام خوبی ؟ امشب برای شام میایم خونتون

(ستاد ایجاد رعب و وحشت میان خسیس ها !)

 
* *

الا ای آنكه اس ام اس نمیدی ……پیامك مرا پاسخ نمیدی

الهی شوهر ایدزی بگیری…. بفهمی که داری از ایدز میمیری

 الهی کوربشی چشمات نبینه…. بمیری، گم بشی، حقت همینه

 
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

اینجا برای از تو نوشتن فضا کم است

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

خودت را پهن کن روی بند رخت؛ آفتابت می شوم

 
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

قرار بود عاشق كسی باشم كه وعده هایش تو خالی نباشند اما تو چی؟
.
.
.
وعده باد، مفت و زیاد، حرف های بد،  مخ منو زد، موی بلند، روی سیاه، ناخن دراز، واه واه واه

 
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

مفت خور عوضی از حلقومت در میارم ازت شكایت میكنم

.
.
.

دلمو دزدیدی چرا پس نمیدی؟
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

از دیوان یك پدر سوخته:.
.
.
.

ماتیم ودوچشم خود به در دوخته ایم
در آتش زندگی خود سوخته ایم
خود سوخته ایم وبس مصیبت اینکه
بابای پسرهای پدر سوخته ایم.

 
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

اس ام اس جوک ، اس ام اس سرکاری ، اس ام اس خنده دار ،

عاقل مباش تا غم دیگران خوری// دیوانه باش تا غمت دیگران خورند

 
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

شعار كنتـــرل جمــعیت جدید
فرزند کمتر، همسر بیشتر!

 
 
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

 جانان به بوسه ای مرا یاد بكن
این بندۀ زن ندیده را شاد بكن
قبل از بوسه برای محكم كاری
درخواست آمبولانس و امداد بكن

 
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

دوست عزیز

وقتی میری توی پارک می شینی همینطور به یه جا زل نزن , هر دفعه یه تکونی هم به خودت بده !

یهو می بیننت فک می کنن مجسمه ای می دزدنت ت ت

 
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

  اس ام اس سركاری نیمه شب:

های حاجی پاشو چه وقت خوابه

پاشو دیگه وقت حساب کتابه

هو، نگو این کیه که آزار داره

پاشو ببین کفن با هات کار داره

.
.

.عزائیل

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

غضنفر ساندویچی داشته ازش میپرسن سوالی كه خیلی ذهنتو  به خودش مشغول كرده چیه

میگه:
.
.
.
می خوری یا می بری؟

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

ایـــــوب را گفتـــــند : صبر از که آمـــوختـــــی ؟

گفـــــت : از دایـــــال آپ ! ! !

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

 هر گاه عاشقانه دست دختری را گرفتم خر شدم..
.
.
.
.
. آنقدر که در من هراس خر شدن هست، در خود خر نیست

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
آهای مجسمه ی بی احساس سنگ دل
.
.
.
.

نگرانتم اگه هنوز ندزدیدنت یه خبر به من بده

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

قدیما میگفتن «بخند تا دنیا به روت بخنده!»

حالا

دنیا به خنده‌ی  من وتو کاری نداره و همینطوری  داره به ریشمون  می‌خنده

 
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

 بیست سوالی غضنفر:
– جانداره؟
+ نه!
الهی چرا مُرده؟

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

زن گرفتم شدم ای دوست به دام زن اسیر ! من گرفتم تو نگیر

چه اسیری که ز دنیا شده ام یکسره سیر ! من گرفتم تو نگیر

بود یک وقت مرا با رفقا گردش و سیر ! یاد آن روز بخیر

زن مرا کرده میان قفس خانه اسیر  ! من گرفتم تو نگیر !تبلیغات