تبلیغات

تبلیغات

فرش گل زیبا بروکسل

فرش گل زیبا بروکسل
همه ساله در بروکسل فرشی از گل پهن میشود. تاریخچه ابتکار این فرش زیبا که در محیطی بزرگ در مقابل ساختمان شهرداری و در میدان اصلی بروکسل جایگاه سنت دوسالانه اش شده، به سال 1971 بر می گردد که در حال حاضر به یکی از جاذبه های توریستی بروکسل، پایتخت بلژیک تبدیل شده است.
 
 
 
فرش گل زیبا بروکسل
 
 

فرش گل زیبا بروکسل
 
 

فرش گل زیبا بروکسل
 
 

فرش گل زیبا بروکسل
 

تبلیغات