تبلیغات

تبلیغات

پیامک های با موضع خداوند

بنام خداوندی که داشتن او جبران همه نداشته های من است

میستایمش ، چون لایق ستایش است . . .

سری جدید اس ام اس های فوق العاده زیبا با موضوع خداوند


 

خوشا دل سپردن به عشق خدایی / ز قید هوس های دنیا، رهایی

خوشا، از گناهان همه توبه کردن / به درگاه حق، نیمه شب، چهره سایی

خوشا بر فراز جهان پر گشودن / گذشتن ز خودبینی و خودنمایی

.

.

.

اس ام اس با موضوع خدا ، پیامک مناجات با خدا ، .

خوب رویی که دیدی عاشق رویش مشو

نقش او بر دل نگه دار عاشق نقاش باش . . .

.

.

.

اس ام اس با موضوع خدا ، پیامک مناجات با خدا ، .

خداوند بی نهایت است ، اما ،به قدر نیاز تو فرود میآید

به قدر آرزو های تو گسترده میشود و به قدر ایمان تو کارگشا میشود . . .

.

.

.

اس ام اس با موضوع خدا ، پیامک مناجات با خدا ، .

عشق یعنی اشک توبه در قنوت / خواندنش با نام غفار الذنوب

عشق یعنی چشمها هم در رکوع / شرمگین از نام ستار العیوب

عشق یعنی سر سجود و دل سجود / ذکر یارب یارب از عمق وجود

ادامه در لینک زیر


.

.

.

اس ام اس با موضوع خدا ، پیامک مناجات با خدا ، .

رحمت خداوند ممکن است تاخیر داشته باشد ، اما حتمی است . . .

.

.

.

اس ام اس با موضوع خدا ، پیامک مناجات با خدا ، .

معبودا

مرا به بزرگی چیز هایی که داده ای آگاه و راضی کن

تا کوچکی چیز هایی که ندارم ، آرامشم را بر هم نزند . . .

.

.

.

اس ام اس با موضوع خدا ، پیامک مناجات با خدا ، .

ای انکه مرا به نعمتت پروردی  / وزعالم نیستی به هستی  اوردی

ازدرگه بی نیازیت ای خالق / من اشک سحری خواهم و روی زردی

.

.

.

اس ام اس با موضوع خدا ، پیامک مناجات با خدا ، .

خدا به قلب کوچکم وسعت ده تا بتوانم بزرگیت را درک کنم و در دریای بزرگی و پاکی

و مهربانی تو قرق شوم و به بالهایم توانی ده تا بتوانم به سوی تو پرواز کنم تو که آشنا ترین آشنایی

.

.

.

اس ام اس با موضوع خدا ، پیامک مناجات با خدا ، .

از خدا میخواهم آنچه را که شایسته توست به تو بدهد ، نه آنجه که ارزو داری

زیرا گاهی آرزو های تو کوچک و شایستگی تو بسیار . . .

.

.

.

اس ام اس با موضوع خدا ، پیامک مناجات با خدا ، .

خدایا من چه سازم خسته راهی درازم

نه فرهادم که مرد از داغ شیرین ، نه ایوبم که با دنیا بسازم . . .

 

 

اس ام اس جدید ، اس ام اس خداوند ، اس ام اس زیبا ، .

الهی تکیه بر لطف تو کردم/ به جز لطفت ندارم تکیه گاهی

گرفتم دامن بخشنده ای را / که بخشد از کرم کوهی به کاهی

.

.

.

اس ام اس جدید ، اس ام اس خداوند ، اس ام اس زیبا ، .

هر گاه با دیگرانید خود را خط بزنید و هر وقت با خدایید دیگران را . . .

.

.

.

اس ام اس جدید ، اس ام اس خداوند ، اس ام اس زیبا ، .

عشق یعنی اشک توبه در قنوت / خواندنش با نام غفار الذنوب

عشق یعنی چشمها هم در رکوع / شرمگین از نام ستار العیوب

عشق یعنی سر سجود و دل سجود / ذکر یارب یارب از عمق وجود . . .

ادامه درلینک زیر


.

.

.

اس ام اس جدید ، اس ام اس خداوند ، اس ام اس زیبا ، .

الهی نصیرمان باش، تا بصیر گردیم / بصیرمان کن، تا از مسیر بر نگردیم،

و آزادمان کن تا اسیر نگردیم . . .

التماس دعا

.

.

.

اس ام اس جدید ، اس ام اس خداوند ، اس ام اس زیبا ، .

اگر پیام خدا را خوب دریافت نکردید، به “فرستنده ها” دست نزنید،

“گیرنده ها” را تنظیم کنید . . .

.

.

.

اس ام اس جدید ، اس ام اس خداوند ، اس ام اس زیبا ، .

کسی که در نفسهایش خدا جریان ندارد، بزرگ ترین آلوده کننده ی هوای جهان است . . .

.

.

.

اس ام اس جدید ، اس ام اس خداوند ، اس ام اس زیبا ، .

سرمشق های آب،بابا یادمان رفت / رسم نوشتن هم خدایا یادمان رفت

شعر خدای مهربان را حفظ کردیم / اما خدای مهربان را یادمان رفت . . .

.

.

.

اس ام اس جدید ، اس ام اس خداوند ، اس ام اس زیبا ، .

هرگز کوچیک شدن رو بهانه ی نبخشیدن قرار نده

چون اگه قراربود کسی با بخشیدن کوچیک بشه، خدا اینقدر بزرگ نبود . . .

.

.

.

اس ام اس جدید ، اس ام اس خداوند ، اس ام اس زیبا ، .

التماس به خدا عزت است

اگربرآورده شود نعمت است و اگربرآورده نشود حکمتست

التماس به خلق ذلت است

اگربرآورده شود منت است و اگر برآورده نشود.خفت است

.

.

.

اس ام اس جدید ، اس ام اس خداوند ، اس ام اس زیبا ، .

خدایا امیدم تویی ، مرا ازدرگاهت ناامید برمگردان

خدایا : توازنهان دل های ما آگاهی . پس در دل های ما

جز بذر محبت مکار . . .

 

 

اس ام اس با موضوع خداوند – www.taknaz.ir

پروردگارا

به من بیاموز ، دوست بدارم کسانی را که دوستم ندارند

کریه کنم برای کسانی که هیچگاه غم مرا نخوردند

لبخند بزنم به کسانی که هرگز تبسمی به صورتم ننواختند

و عشق بورزم به کسانی که عاشقم نیستند . . .

 

 

.

.

.

اس ام اس با موضوع خداوند – www.taknaz.ir

مهم نیست قفل ها دست کیست، مهم این است که کلیدها دست خداست

.

.

.

اس ام اس با موضوع خداوند – www.taknaz.ir

شیشه عطر بهار لب دیوار شکست ، همهجا پر شد از بوی خدا

همه جا آیت اوست . . .

.

.

.

اس ام اس با موضوع خداوند – www.taknaz.ir

اگر خداوند آرزویی در دلت نهاد ، بدان توانایی رسیدن به آن را در تو دیده است . . .

.

.

.

اس ام اس با موضوع خداوند – www.taknaz.ir

مهم نیست که در عشق شکست بخوری ، مهم این است که در عشقی

که به خدا داری شکست نخوری  . . .

.

.

.

اس ام اس با موضوع خداوند – www.taknaz.ir

از بار گنه شد تن مسکینم پست / یارب! چه شود اگر مرا گیری دست؟

گر در عملم آنچه تورا شاید نیست / اندر کرمت آنچه مرا باید هست . . .

.

.

.

اس ام اس با موضوع خداوند – www.taknaz.ir

چشم هایی که خدا را نبینند، دو گودال مخوفند که بر صورت انسان دهان باز کرده اند . . .

.

.

.

اس ام اس با موضوع خداوند – www.taknaz.ir

4. راز یک زندگی زیبا این است:

که امروز با خدا گام برداری و برای فردا به او اعتماد داشته باشی . . .

.

.

.

اس ام اس با موضوع خداوند – www.taknaz.ir

صدور هیچ گذرنامه و ویزایی لازم نیست وقتی به خدا “پناهنده” می شوید . . .

.

.

.

اس ام اس با موضوع خداوند – www.taknaz.ir

بهترین دوست، خداست. او آنقدر خوب است که اگر یک گل به او تقدیم کنید دسته گلی

تقدیمتان می کند و خوب تر از آن است که اگر دسته گلی به آب دادیم، دسته گل هایش را پس بگیرد . . .

.

.

.

اس ام اس با موضوع خداوند – www.taknaz.ir


خدایا! تو آنچنانی که ما می خواهیم، مارا آنچنان کن که تو می خواهی . . .

.

.

اس ام اس با موضوع خداوند – www.taknaz.ir

قرار داده است تا تنها سخنان و صحنه های بالا و والا را جستجو کنیم . . .

.

.

.

اس ام اس با موضوع خداوند – www.taknaz.ir

خوشبختی هدیه ی هماره ی خداست، فقط ما باید دستهایمان را برای گرفتن هدیه دراز کنیم . . .

.

.

.

اس ام اس با موضوع خداوند – www.taknaz.ir

خدایا ، از عشق امروزمان ، چیزی برای فردا کنار بگذار . . .

.

.

.

اس ام اس با موضوع خداوند – www.taknaz.ir

از خداوند سپاسگذارم ، چون زیباست ، زیبایی را دوست دارد

و زیبایی هایی مثل ما را آفرید . . .

 

خوشا دل سپردن به عشق خدایی / ز قید هوس های دنیا، رهایی

خوشا، از گناهان همه توبه کردن / به درگاه حق، نیمه شب، چهره سایی

خوشا بر فراز جهان پر گشودن / گذشتن ز خودبینی و خودنمایی

.

.

.

اس ام اس با موضوع خداوند – www.taknaz.ir

خوب رویی که دیدی عاشق رویش مشو

نقش او بر دل نگه دار عاشق نقاش باش . . .

.

.

.

اس ام اس با موضوع خداوند – www.taknaz.ir

خداوند بی نهایت است ، اما ،به قدر نیاز تو فرود میآید

به قدر آرزو های تو گسترده میشود و به قدر ایمان تو کارگشا میشود . . .

.

.

.

اس ام اس با موضوع خداوند – www.taknaz.ir

عشق یعنی اشک توبه در قنوت / خواندنش با نام غفار الذنوب

عشق یعنی چشمها هم در رکوع / شرمگین از نام ستار العیوب

عشق یعنی سر سجود و دل سجود / ذکر یارب یارب از عمق وجود

 

.

.

.

اس ام اس با موضوع خداوند – www.taknaz.ir

رحمت خداوند ممکن است تاخیر داشته باشد ، اما حتمی است . . .

.

.

.

اس ام اس با موضوع خداوند – www.taknaz.ir

معبودا

مرا به بزرگی چیز هایی که داده ای آگاه و راضی کن

تا کوچکی چیز هایی که ندارم ، آرامشم را بر هم نزند . . .

.

.

.

اس ام اس با موضوع خداوند – www.taknaz.ir

ای انکه مرا به نعمتت پروردی  / وزعالم نیستی به هستی  اوردی

ازدرگه بی نیازیت ای خالق / من اشک سحری خواهم و روی زردی

.

.

.

اس ام اس با موضوع خداوند – www.taknaz.ir

خدا به قلب کوچکم وسعت ده تا بتوانم بزرگیت را درک کنم و در دریای بزرگی و پاکی

و مهربانی تو قرق شوم و به بالهایم توانی ده تا بتوانم به سوی تو پرواز کنم تو که آشنا ترین آشنایی

.

.

اس ام اس با موضوع خداوند – www.taknaz.ir

از خدا میخواهم آنچه را که شایسته توست به تو بدهد ، نه آنجه که ارزو داری

زیرا گاهی آرزو های تو کوچک و شایستگی تو بسیار . . .

.

.

.

اس ام اس با موضوع خداوند – www.taknaz.ir

خدایا من چه سازم خسته راهی درازم

نه فرهادم که مرد از داغ شیرین ، نه ایوبم که با دنیا بسازم . . .

 
 
 

تبلیغات