تبلیغات

تبلیغات

پیامک های عاشقانه جدید

پیامک های عاشقانه جدید
 

تمام جاده های جهان را به جستجوی نگاه تو آمده ام ، پیاده ، این تو و این پینه های پای من ، حالا بگو در این تراکم تنهایی ، مهمان بی چراغ نمی خواهی??

 

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

مثل یک روحی ؛ رها از بند زندان و تنی!

دور  هم باشی اگر از من ٬ همیشه با منی

تو همیشه بی خبر مهمان بغضم می شوی

بی هوا از چشم های خسته ام سر می زنی…

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

 تمام حجم خیالم از تو لبریز است خیالم کوچک  نیست تو بزرگی

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

هدایای تو

دشمنم شده اند

بی وجودشان شاید

می توانستم لحظه ای را

بی یاد تو سر کنم

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

 خوشبختی من

پیدا كردنِ تو

از میانِ این همه ضمیر بود.

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

   همه ی خودم را مال تو کرده ام

 چقدر دنیای تو بزرگ است

هنوز از تنهایی سخن می گویی

چقدر کم هستم!

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

  غم دانه دانه می افتد روی صورتم

 

شور است طعم نبودنت…!

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

 

کمی این کلمه ها را نصیحت کن تا با من کنار بیایند

بگو تازه شوند

 

دوستت دارم ها دیگر فایده ای ندارند!

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

عقل گفت:

به مسافر دل بستن خطاست

دل گفت:

همه رفتنی اند …

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

گله ای نیست

 

فقط گاهی خاطره ها که هجوم می آورند…

.

.

پناه بگیر

طوفان که گذشت خبرت می کنم !

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

 

با تو بودن قصه شیرینی است به وسعت تلخی تنهایی و داشتن تو فانوسی به روشنایی هر چه تاریکی

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

نگاهت رنج عظیمی است، وقتی بیادم می آورد كه چه چیزهای فراوانی را هنوز به تو نگفته ام

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

این روزها که می گذرد
یک ترانه تلخ
قصه ی تنهایی های مرا می سراید
سمفونی گوش خراشی است
روزهاست پنبه دگر فایده ندارد
……باید باور کنم
تنهایم

 

تبلیغات