تبلیغات

تبلیغات

تصاویری از ساختمانی از جنس پاسور !!

تصاویری از ساختمانی از جنس پاسور !!

خانه ای که از ورق پاسور در مدت 44 روز توسط مردی آمریکایی با نام  Bryan Berg ساخته شد.در ساخت این خانه از هیچ چسبی استفاده نشده. وزن این ساختمان 272 کیلوگرم است.

تصاویری از ساختمانی از جنس پاسور !!

 

تصاویری از ساختمانی از جنس پاسور !!

تصاویری از ساختمانی از جنس پاسور !!

تصاویری از ساختمانی از جنس پاسور !!

تصاویری از ساختمانی از جنس پاسور !!

تصاویری از ساختمانی از جنس پاسور !!

تصاویری از ساختمانی از جنس پاسور !!

تصاویری از ساختمانی از جنس پاسور !!

 

گردآوری : پایگاه اینترنتی تکناز

تبلیغات